Regnum Christi Elmélkedés Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?Húsvét negyedik hete – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
2022. május 13. a Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Evangélium:
Jn 14,1-6
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Bevezető ima: Jézusom, Megváltóm! Milyen csodálatos a mai tanításod! Köszönöm, hogy Te már helyet készítettél nekünk az Atyánál, és vezetsz bennünket a biztos úton, ami Hozzá visz. Kérlek, segíts, hogy soha le ne térjek erről az útról, amelyen Te fogod a kezemet!

Kérés: Uram, Jézusom, add meg a kegyelmet, hogy minden pillanatban a Te követésedet tartsam a legfontosabbnak! Oltalmazz Szent Véreddel a gonosz támadásaitól és kísértéseitől!

Elmélkedés:
1. „Ne legyen nyugtalan a szívetek!” Ma az Evangélium legnagyobb örömhírét olvashattuk: Jézus nem támaszt nehéz feltételeket az üdvösséghez. A feltétel így szól: „Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” Ha  bizalommal vagyunk Isten szeretete, az Ő mindent megadó atyai gondoskodása és Jézus tanítása iránt, akkor ebbe kapaszkodva el fogunk jutni a Mennybe! Ha górcső alá vesszük az ember bukásának történetét, azt látjuk, hogy a teremtéskor Isten minden jóval, széppel és minden szükségessel elhalmozta az első emberpárt. Egyetlen szabály betartását kérte tőlük – aminek a célja az volt, hogy próbára tegye gyermeki bizalmukat és engedelmességüket. Bíznak-e Isten szeretetében, és távol tartják-e magukat a tiltott gyümölcstől? A halál az ő bizalmatlanságukkal lépett be a világba. Jézus megváltó kereszthalála óta azonban minden egyes embernek megadatott a lehetőség, hogy Ádám és Éva rossz döntését visszafordítsa a saját életében. Egyszerűen annyit kell tennünk, hogy visszaadjuk Istennek az Őt megillető bizalmat.

2. „Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Ha megtettem a döntő lépést, és elhatároztam, hogy bízom Istenben: az Ő jóságában, bölcsességében és ígéreteiben, akkor már csupán egy egészen egyértelmű utat kell követnem, hogy eljussak a mennyországba. Jézus azt mondja, hogy egészen világos ez az út mindenki számára, aki Őt ismeri, és nem lehet eltéveszteni. Nincsenek elérhetetlenül magas feltételek, nem kellenek hozzá különleges adottságok. A feltételeket bárki, bármilyen tehetséggel rendelkező ember képes teljesíteni, hiszen ez az Istenbe vetett bizalom és a jóakaratú igyekezet. A többi szükségest megadja Isten kegyelme, ha kérjük. „Magammal viszlek benneteket” – ígéri nekünk Jézus. Ő az, aki a karjaiba emel és minden nehézségen keresztülvisz minket!

3. „Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jézus még egyszer, nyomatékkal kijelenti, hogy ne keressünk semmilyen más utat, semmilyen más segítséget ahhoz, hogy eljussunk az örök életre, mert egyedül Ő tud minket elvezetni oda. Ha a Mennybe akarunk jutni, határozzuk el véglegesen, hogy ezt tartjuk a legfontosabb feladatnak az életünkben: megismerni Jézust, kérni az Ő segítségét és engedelmesen követni Őt. „Szentnek lenni nem könnyű, de nem is lehetetlen” – tanította Szent II. János Pál pápa a fiataloknak. Vágyjunk a szívünk mélyéről erre a hatalmas kalandra, ami igaz, hogy tele van kihívással és nehézséggel, de egyúttal túlcsorduló örömmel is!

Beszélgetés Krisztussal: "Megváltottál Urunk, véred árán minket minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, alleluja!"

Elhatározás: Imában megvizsgálom az Isten iránti bizalmamat. Tudok-e feltételek nélkül hinni Jézus tanításában és ígéreteiben? Ha hiányosságokat találok hitemben, imádkozzak a bizalom kegyelméért!

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."