Regnum Christi Elmélkedés Mit akar tőlem Krisztus?Évközi huszonötödik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25

Mit akar tőlem Krisztus?
 

Evangélium:
Lk 8,16-18
Jézus így szólt a tömeghez: Senki, aki világot gyújt, nem borítja azt le egy edénnyel, sem ágy alá nem rejti, hanem a tartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert semmi nincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne kerülne. Figyeljetek tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé.'

Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

Kérés: Uram Jézus, kegyelmeddel szüntesd meg a sötétséget a szívemben. Szereteteddel lobbantsd lángra a szívem, hogy elvihessem másoknak mennyei fényességedet!

Elmélkedés:
1. Céltudatos cselekedetek. „Senki, aki világot gyújt, nem borítja azt le egy edénnyel, sem ágy alá nem rejti.“ Jézus hasonlata az emberi tapasztalaton alapszik: az okos ember céltudatosan cselekszik. Az egészséges emberi értelem arra tanít, hogy cselekedeteim arra a jóra irányuljanak, amit el akarok érni. Ha a lámpa fényének be kell világítania egy helyiséget, akkor ezt a lámpát pontosan ebből a célból gyújtották meg – miért is kellene tehát eloltani? Egyetlen vendég sem érezné jól magát nálam, ha a sötét szobákon keresztül kéne tapogatóznia. Miért is kéne a fényt az ágy alatt keresgélni? Ezért hát rossz az a gondolkodás, hogy a keresztény hit szerint való élet valami értelmetlen dolog lenne. Keresztényként céltudatosan tevékenykedünk. Igen, a hit ajándék. Isten a tűz, aki lángra lobbant minket, és fényét tudatosan adja nekünk. Keresztényként fénynek kell lennünk a világban. Engedem, hogy Isten akarata határozza meg cselekedeteimet? Gondolkodásom és cselekedeteim tükrözik-e Jézus emberek iránti szeretetét? Mit kell magamban megváltoztatnom?

2. Isten előtt mindenki átlátható. Egy gyermek katekizmus így válaszolja meg a kérdést: „Mit tud az Isten?” „Mindent, még a legtitkosabb gondolataimat és vágyaimat is.” A mai evangéliumban ezt mondja Jézus: „Semmi nincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne kerülne.” Az ember lehet csaló a világban, de az ítélet napján Isten előtt minden nyilvánosságra kerül. Szent Pál is azt erősíti meg: „Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől.” (1 Kor 4,5).

3. A nyugodt lelkiismeret ajándéka a béke. Olykor úgy viselkedünk, mit egy együgyű színész. Álarcot teszünk magunkra, mert nem tetszünk magunknak. Elbújunk egy fal mögé, és abban reménykedünk, hogy senki sem vesz észre minket. Azonban a szívünk mélyén pontosan tudjuk az igazságot: bűnösök vagyunk. A fény helyett a sötétséget választottuk. Nincs sem igazi békénk, sem boldogságunk. Azonban, ha Isten elé nyíltan kitesszük életünket, anélkül, hogy bármit is elrejtenénk előle – mintha el tudnánk rejteni valamit – egy mély belső békét fogunk megtapasztalni. Ez az a boldogság, amit a szentgyónás után is érzünk. Isten leveszi vállunkról a terheket, és mindent elviselhetővé tesz számunkra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy megismerjem magam igazán, és olyan fény legyek, amely a Te szeretetedtől izzik!

Elhatározás: Ma a felebaráti szeretet egy cselekedetét megteszem – még akkor is, ha senki nem veszi észre, és nem fogja megköszönni.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."