Regnum Christi Elmélkedés Mint bárány a farkasok közöttÉvközi tizennegyedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Mint bárány a farkasok között

Evangélium:
Lk 10;1-12,17-20
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!

Bevezető ima: Uram Jézus, a Te jelenlétedbe helyezem magam. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a szavaidat. Szólj, Uram, a szívemhez! Köszönöm, hogy jelen vagy az életemben, és megadod nekem mindazokat a kegyelemeket, amikre most szükségem van, jelenlegi körülményeim közt. 

Kérés: Uram, járj át ebben az imában a Te szereteteddel, hogy mások is megtapasztalhassák ezt rajtam keresztül!

Elmélkedés:
1. Mint bárány a farkasok között. Az a tény, hogy Krisztus báránynak nevezte a tanítványokat, biztosan meglepte őket. Ezek a gyenge, bolyhos állatok alig hasonlíthatók egy érett férfihoz vagy nőhöz. Krisztus mégis fontos üzenetet fogalmaz meg ebben a hasonlatban. Ugyanis a sátán agresszív természetével szemben Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy legyenek állhatatosan az Ő szelídségének képviselői. Teljesen megbízhatunk Jézusban, hogy ő mindig eltölt majd bennünket isteni erejével, és nem lesz szükségünk arra, hogy a gonosz elleni harcban az erőszak eszközeihez folyamodjunk. 

2. A bárányok felülkerekednek a gonosz lelkeken. A tanítványok erőt kaptak ahhoz, hogy gonosz lelkeket űzzenek el és széttiporják a kígyókat. Más szóval a gonosz erőit össze sem lehet hasonlítani Krisztus apostolának erejével. Hogy lehet ez, amikor a sátán olyan erős és lehengerlő? Egy keresztény „eltapossa a kígyót” és „kiűzi a gonosz lelkeket” azáltal, hogy a szeretet és a kedvesség jegyében él. A legjobb felelet – valójában az egyetlen méltó válasz – a sátán bűneire a szeretet. A bárány jósága sokkal vonzóbb és több szívet nyer meg, mint a farkas rosszakarata. A jóság lelkeket ment meg Krisztus Országához.

3. A bárány erejét a pásztortól kapja. Napjainkban Jézus nem csak a hetvenkét tanítványt, hanem mindannyiunkat elküld a gonosz elleni harcba. A tanítványok azért képesek felülkerekedni a gonosz hatalmán, mert Jézus átjárja éls megerősíti őket saját isteni erejével és jelenlétével. Így ír e küzdelemről a Második Vatikáni Zsinat dokumentuma: „Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban; és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni.” (Gaudium et Spes 37,2)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megújítom hitemet a mai imában. Köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül szólsz hozzám. Kérlek, Szentlelkeddel világosítsd meg számomra tanításodat. Add, hogy szívem legmélyéig eljusson üzeneted a Szentlélek áldásain keresztül. 

Elhatározás: Isten dicsőségére és mások javára ma kedves leszek mindenkivel, akivel találkozom.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."