Regnum Christi Elmélkedés Mindannyian lehetünk kősziklákSzent Péter és Szent Pál apostolok főünnep

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Mindannyian lehetünk kősziklák

Evangélium:
Mt 16,13-19
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Bevezető ima: Jézusom! Péterrel együtt én is vallom: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Add, hogy ne csak az értelmemmel valljalak meg téged, hanem egészen a szívem mélyéről! A mai imában ajándékozz meg, kérlek, a kegyelemmel, hogy elmélyüljön a Te isteni hatalmadba és jóságodba vetett hitem.

Kérés: Segíts Uram, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljek Veled, és még jobban odaajándékozzam Neked az életemet!

Elmélkedés:
1. „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”  A mai evangéliumi részben Jézus egy mindig aktuális problémát vet fel. Felhívja a figyelmünket arra, milyen nagy ellentét van a világ gondolkodása és Isten igazsága között. A világ nem tud helyes választ adni arra a kérdésre, hogy valójában ki is Jézus. Mivel a szívük nem keresi őszintén Istent, ezért nem is lehetnek élő kapcsolatban Vele. Elzárják magunkat a Szentlélek világosságától, és tele vannak téveszmével. Az igazságot mindig a Mennyei Atya tudja kinyilatkoztatni nekünk. Legyünk erősek abban, hogy elhatároljuk magunkat a világ tévtanításaitól!

2. „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Csodálatos kegyelem! A Szentlélek világossága felismerteti Péterrel Isten nagy misztériumát: Ő egy élő emberként valóságosan megjelent a történelemben! Emberi értelemmel felfoghatatlan Istennek ez az alázatos alászállása. Ha mélyebben belegondolunk ebbe a ténybe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem lehet olyan – emberileg akár szégyellnivaló – helyzet az életemben, amelyben Isten ne akarna a társam lenni. Igen, a megtestesüléssel a Mennyei Atya ezt üzeni nekem: „Jöjj hozzám minden gyengeségedben, mert én így akarlak szeretni, ahogy vagy: törékeny és bűnös emberként. Éppen ebben az állapotodban akarom megfogni a kezedet. Együtt akarom járni veled a küzdelmek és a szenvedések útját itt a földön. Csak én segíthetek neked, hogy nehézségeid örömmé váljanak az örökkévalóság távlatában.”

3. Péter a kőszikla. Pétert kősziklának nevezi Jézus. Erről eszünkbe juthat tanítása a sziklára és a homokra épített házról. „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Mt 7,24-25) Péter erőssége abból fakad, hogy nyitott a Szentlélekre. Teljes szívével Jézust akarja szolgálni, és odaadottsága miatt képes felismerni a Szentlélek sugallatait. A Szentlélek meghallása nem valamilyen imatechnika eredménye, hanem azon múlik, hogy mennyire törekszünk gyakorolni azt az önmagunkat mások felé megnyitó szeretet, amelyre Jézus egész életével tanított minket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Válj valóban élő Istenné az életemben! Segíts kegyelmeddel, hogy ne zárkózzam be saját elképzeléseim, vágyaim és gondolataim börtönébe, hanem Péterhez hasonlóan legyen bennem alázatosság és nyitottság arra, hogy meghalljam, amit a Szentlélek mond nekem.

Elhatározás: A nap folyamán rendszeresen imával fordulok Jézushoz, hogy segítsen, vezessen és erőt adjon feladataim elvégzésében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."