Regnum Christi Elmélkedés Meríts bátorságot Krisztusból!Évközi tizennegyedik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Meríts bátorságot Krisztusból!
Portugáliai Szent Erzsébet

Evangélium:
Mt 9;18-26
Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Bevezető ima: Benned bízom, Uram, mert tudom, hogy nem helyezhetem a bizalmamat az evilági dolgokba. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád. 

Kérés: Uram, add, hogy Beléd vetett bizalmam megadja nekem a lelki békességet!

Elmélkedés:
1. Elmélkedj Krisztusról! Milyen lehetett egy napot Krisztussal tölteni? A mai evangélium pillanatképet mutat nekünk: a tömeg hatalmas, Jézus hatalommal hirdeti az Igét, csodákat tesz, a szenvedők és betegek örömkönnyeket hullatnak, az emberek a lábai előtt térdelnek, sok-sok kéz nyújtózik felé, hogy megérinthesse. Képzeld magad Krisztus mellé. Érezd magad megtisztelve, hogy meghívást kaptál arra, hogy a tanítványa légy!

2. Meríts bátorságot! A Krisztust követő tömegben kétféle embert találunk: voltak, akik megbújtak a tömegben, és voltak, akik kiléptek a tömegből. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy az ember kiálljon mindenki elé, és térdet hajtson Jézus előtt. Bátornak kell lenni ahhoz is, hogy az ember kinyújtsa a kezét, és megpróbálja legalább a ruhája szegélyét megérinteni. Tudjuk, milyen nehéz kiállni a hitünk mellett a mai világban az iskolában, a munkahelyen, és néha még otthon is. Az elutasítások és gúnyolódások elviseléséhez merítsünk erőt az Úr szavaiból: „Bátorság!” Krisztus azokkal tette a legszebb csodákat, akiknek volt bátorságuk kilépni a tömegből.

3. Krisztusból merített bátorság. A bátorság nem egyenlő a félelem hiányával. A bátorság képesség a félelmen való felülemelkedésre. Mi történt volna, ha a vérfolyásos asszony a tömegben maradt volna, a mások véleményétől való félelmében, és sosem próbálta volna megérinteni Krisztust? Sokat lehet nyerni a bátorsággal, és sokat lehet veszíteni a félelemmel. Csakugyan, Krisztusban hinni, és következetesnek maradni ebben a hitben, sohasem könnyű. Egy drámában éljük életünket, ahol úgy tűnik, hogy az egész világ a hit ellen van, és kicsúfolja azt, aki a hit által él. Ne félj hit által élni! Krisztus semmit sem vesz el, és mindent megad nekünk. „Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Milyen nagy biztonságot jelentesz nekem! Tudom, hogy bármi történjék is velem ebben az életben, Te mindig ott vagy velem. Köszönöm Neked biztos hűségedet!

Elhatározás: Ma keresek olyan alkalmat, ahol tanúságot tehetek a hitemről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."