Regnum Christi Elmélkedés – Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akikkérik tőle Évközi huszonhetedik hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle
Szent Brúnó áldozópap

Evangélium:
Lk 11,5-13
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról): „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Te ismered minden szükségemet anélkül, hogy mondanám. Mégis azt akarod, hogy hozzád forduljak, és kérjem tőled mindazt, amire szükségem van. Hogy megtanuljam az alázatot és a helyes önértékelést: nem én vagyok a világ ura, hanem Te, akinek én csupán törékeny teremtménye vagyok. Bízom benned, mint gyermek az atyjában, és Jó Atyámként szeretlek, aki sosem hagy cserben. Úr Jézus, Te mindig hűséges vagy. Velem vagy az örömteli és a nehéz időkben egyaránt. Hozzád fordulok, hogy eléd helyezzem minden aggodalmamat és kérésemet.

Kérés: Uram, segíts, hogy gőgömről lemondjak, és alázattal kérjem segítségedet egész életemhez!

Elmélkedés: 
1. „Erőszakossága miatt mégis fölkel.” Jézus a mai evangéliumban azt szeretné megvilágítani tanítványainak, milyen fontos az, hogy szüntelenül, bele nem fáradva forduljunk szükségleteinkkel Mennyei Atyánkhoz. Erre a gyermeki bizalomból eredő kitartásra és alázatra Jézus adta a legjobb példát számunkra. Hányszor találkozunk az evangéliumban azzal, hogy Jézus imádkozott! Ha Ő, bár Isten Fia volt és bűntelen, szükségét érezte ennek, mennyivel inkább van szükségünk nekünk, gyenge és bűnös embereknek arra, hogy Isten segítségét kérjük! Jézus hangsúlyozni akarja, hogy gyakran hosszú és kitartó imádkozásra van szükség ahhoz, hogy imáink kegyelmi hatása legyőzze a gonosz uralmát az életünkben és megvalósulhasson Isten terve. Soha ne fáradjunk bele az imába!

2. „Mindaz, aki kér, kap.” Jézus tovább növeli az ima fontosságába vetett hitünket és bizalmunkat, amikor határozottan megígéri, hogy mindenkit megsegít az Atya, aki hozzá fordul. Nincsen tehát feleslegesen mondott ima! Minden erőfeszítés, amit imádságra fordítunk, meg fogja hozni a gyümölcsét. Ezért ha valami biztosan fontosat és hasznosat akarunk tenni, akkor kezdjünk el imádkozni! Lehet csak egy rövid fohász is, egy sóhajtás Istenhez munkánk végzése közben. Vagy néhány „Üdvözlégy”, esetleg egy tized rózsafüzér várakozás, utazás alatt. De minél hosszabb időt tudunk szánni az imádságra, annál alkalmasabb lesz a lelkünk a gondolatainkban és érzelmeinkben kavargó „kacatok” elengedésére, és az Istennel való mélyebb találkozásra. Arra, hogy ne csak én beszéljek Istenhez, hanem meg is halljam, amit Ő akar mondani nekem.

3. „Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” A mai evangéliumi szakaszban Jézus egyértelműen kifejezi, hogy a Szentlélek az, amit az Atya mindenekelőtt adni akar nekünk. A Szentlélek az Atya leglényege, Isten minden ajándékának esszenciája. Helyesen tesszük, ha imakéréseinkben nem az általunk elgondolt földi szükségleteinkre koncentrálunk, hanem azt kérjük az Atyától, amit az Ő legmélyebb vágya nekünk ajándékozni: Önmagát, azaz a Szentlelket! A Szentlélek képes bennünket új emberré formálni; Ő tesz képessé arra, hogy úgy éljünk, hogy tetteink a Mennyországba vezessenek bennünket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy mindig bízzak benned, ne számítson, mi történik az életemben. A Te hűséges szereteted tart meg és tesz erőssé a mindennapi küzdelmekben. Add meg a kegyelmet, hogy kitartsak az imában, és ezáltal növekedjek az Atya iránti alázatban és bizalomban.

Elhatározás: Jézus kezébe helyezem a nehézségeimet, bízva abban, hogy az Ő kegyelme és segítsége elég nekem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. október hónapra:

A mindenki számára nyitott Egyházért
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."