Regnum Christi Elmélkedés Megváltásunk beteljesedéseÉvközi harmincnegyedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Megváltásunk beteljesedése
Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk

Evangélium:
Lk 21,20-28
Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Bevezető ima: Hálát adok neked, Jézusom, ezért az időért, amit Veled tölthetek. Te soha nem vagy annyira elfoglalt, hogy ne tudnál időt szakítani arra, hogy velem találkozzál. Ne engedd, hogy bármit is eléd helyezzek! Segíts, hogy Téged tegyelek az életem középpontjába, és mindenben Téged szolgáljalak, amit csak teszek.

Kérés: Uram, növeld a Beléd vetett bizalmamat!

Elmélkedés:
1. A templom pusztulása. Jézus próféciája Jeruzsálem és a templom elpusztításáról időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak által valóban bekövetkezett. Az új szövetség és az új áldozat által, melyet Jézus Krisztus testesített meg, a Jeruzsálemi templomban bemutatott állatáldozatok szükségtelenekké váltak. Ezt üzeni Isten a Jeruzsálemi templom pusztulása által.

2. A tiszta áldozat. Malakiás próféta jövendöléseiben olvashatjuk, hogy „Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között, és minden helyen tiszta ételáldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek. Bizony, nagy az én nevem a nemzetek között – mondja a Seregek Ura” (Mal1,11) Valóban, ma már a világ minden táján mutatnak be katolikus szentmisét, amelyen Jézus, a tiszta, szeplőtelen Bárány van jelen az Ő isteni áldozatával, bűneink bocsánatára. Ügyeljünk, hogy a lehető legtisztább szívvel vegyünk rész ezen a szent áldozaton! A  tiszta szív Isten és az embertársak őszinte, minden erőnkkel való szeretetét jelenti. Növekedjünk ebben napról napra Jézus Szent Testével táplálkozva!

3. Emeljétek fel fejeteket! A mi megváltásunk nem a földről érkezik el. Nem emberi erőfeszítés gyümölcse. A megváltásunk Isten Fiától érkezik. A világ végén mindenki számára látható módon jön el az Emberfia. Amikor megkezdődnek a megjövendölt végső események, akkor a keresztényeknek nem kell rettegniük. Ami az Istentagadókat megsemmisüléssel fenyegeti, az a hívőknek fölemelést jelent: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok!”

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy szomorkodtam és elbizonytalanodtam a világ múló dolgai miatt. Növeld bennem, kérlek, a mennyei értékek utáni vágyamat! Segíts, hogy meglássam a Te művedet az életemben. Növeld hitemet, nehogy elbátortalanodjak, amikor látom számtalan hibámat és a szeretetben való oly lassú fejlődésemet.

Elhatározás: Ma imádkozom azokért az ismerőseimért, akik még nem hisznek Istenben. Szívem mélyéről könyörgök számukra a megtérés kegyelméért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."