Regnum Christi Elmélkedés Megismerhetem-e Istent?Húsvét hetedik hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

Megismerhetem-e Istent?

Evangélium:
Jn 17,1-11
Jézus az utolsó vacsorán az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid – hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy ezt az időt Veled tölthetem! Segíts, hogy összeszedetten Rád hallgassak, és megértsem, amit ma mondani akarsz nekem. Minden erőmmel szeretni és szolgálni akarlak téged!

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy teljes szívemből át tudjam adni magamat Neked, s az engedelmesség által megdicsőítsem Mennyei Atyámat.

Elmélkedés:
1. „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged.” Minden ember legmélyebb vágya a Jézus által ígért Örök Élet. Amely egyet jelent az örökkétartó örömmel, boldogsággal. A gonosz, az ember örök ellensége, milliónyi trükköt, hazugságot és szemfényvesztést kitalál, hogy hamis fényeivel elvakítson minket az Örök Boldogság felé vezető úton. Nézzünk szét jó alaposan magunk körül, és próbáljuk meg gondolatban szétválogatni azokat a dolgokat, amik az Örök Életre vezetnek – azoktól, amik el akarnak téríteni ettől. Akár egy-egy listát is összeállíthatunk ezekről magunknak a könnyebb megkülönböztetés kedvéért. Ha alaposan végeztük el a munkát, meglepődünk, milyen hosszúra nyúlt az akadályok, kísértések listája… Nagy szükségünk van ezért arra, hogy kérjük Jézus imáit: oltalmazzon meg minket a gonosztól! Biztos lehetek benne, hogy megteszi, hiszen már az Utolsó Vacsorán sem önmaga miatt aggódott, hanem tanítványaiért imádkozott: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál.”

2. Ismerni az egyedül igaz Istent. Istent nem tudjuk pusztán tanulással, értelmünk erőfeszítéseivel megismerni. Isten élete sokkal több, mint amit emberi értelem felfoghat. Jézus itt mégis Isten megismeréséről beszél. Ha az Atyáról minden részletet nem is tudhatunk meg, de Jézus e földön leélt életének példájával átadta nekünk Isten ismeretének leglényegét: Isten az önzetlen, önmagát odaajándékozó Szeretet. Az ismeri jól Istent, aki maga is törekszik életében az önzőség helyett az önzetlenség lelkületét megélni. Ezt a lelkületet csak gyakorlás közben sajátíthatjuk el. Hiába a tudás a fejünkben, ha csak elmélet marad, és nem váltjuk cselekedetekké. „A szeretet cselekvés.” – tanította Szent II. János Pál pápa. Hogyan valósította meg ezt Jézus? Szüntelenül imádkozva! Váljék nekünk is szokásunkká az ima, mint Teréz anyának. Ekkor mi is meg fogjuk dicsőíteni Isten nevét az életünkön keresztül, ahogyan ő tette.

3. Jézus megdicsőül bennünk. Jézus küldetése az volt, hogy megdicsőüljön tanítványaiban. Nem azért jött a földre, hogy önmagának szerezzen hírnevet, hanem hogy átadjon egy olyan életformát, amit minden tanítványa követhet. Képessé akar tenni minket ugyanarra a szeretetre, amelyre Ő maga példát mutatott. Keresztény életünk ezért egy lenyűgöző, örömteli kihívás, amit nem egyedül, hanem Jézussal kell végigjárnunk. Ő meg akarja adni nekünk ugyanazt az egységet, ami közte és az Atya között van. Meg akarja adni azt, hogy az Ő szíve szerint érezzünk, és az Ő fiúi bizalmával tekintsünk Mennyei Atyánkra. Ha megvan bennünk ez a bizalom, akkor fel tudjuk adni éretlen vágyainkat és viselkedésünket, mert egészen biztosak vagyunk abban, hogy az Atya sokkal többet: az Ő örömét adja nekünk. Ha viszont nem az Istennel való egységben keressük az oltalmunkat, akkor kiszolgáltatjuk magunkat a kísértőnek, aki nem fog tétovázni, hogy szenvedést és romlást hozzon ránk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add, hogy egyre jobban megismerjelek, és mindjobban átadjam Neked magamat azzal a szeretettel, amellyel Te is átadtad nekem magadat. Tudom, hogy lelkeket bíztál rám, és azt akarod, hogy velem együtt ők is eljussanak a Mennybe. Nem akarok üres kézzel állni eléd életem végén. Add kegyelmedet és töltsd el szívemet szereteteddel, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz engem!

Elhatározás: Ma áldozatot fogok hozni és imádkozni fogok a rám bízott lelkekért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."