Regnum Christi Elmélkedés Mária boldogságaSzent Dénes püspök és társai, vértanúk

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
09

Mária boldogsága

Evangélium:
Lk 11,27-28.
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Végtelenül hálás vagyok neked, hogy egészen közel hoztad hozzánk Isten szavát tanításodban és életed példájában. Segíts hatalmaddal, hogy meg tudjak szabadulni gondolataimban és érzelmeimben mindattól, ami nem a Te Istentől eredő tanításod szerint való!

KérésUram, segíts, hogy ma egy kicsit jobban megértsem és megvalósítsam tanításodat!

Elmélkedés:
1. Egy bölcs asszony. Az asszony, aki ebben az evangéliumi szakaszban szerepel, nagy éleslátással rendelkezik. Megérzi Jézus nagyságát. Talán azt is, hogy Ő a Messiás. Nemcsak a látása, de a szíve is tiszta: nem irigységet érez Mária iránt fia tökéletesége miatt, hanem őszinte szívvel ujjong, és együttérez örömével, hogy milyen nagy boldogság lehet egy ilyen csodálatos, szeretettől átjárt gyermeket felnevelni. Legyünk magunk is ennyire önzetlenek, amikor másvalaki boldogságát tapasztaljuk!

2. Jézus válasza. Jézus nem vonja kétségbe az asszony állítását, elismeri az emberi természetünkből fakadó öröm létjogosultságát. Azonban mutat számunkra egy még magasztosabb utat: még ennél az édesanyai örömnél is nagyobb boldogságban lehet része mindazoknak, akik Isten tanítása szerint élnek. Érdemes a szívünkbe vésni ezeket a szavakat, hogy erőt adjanak azokra a nehéz pillanatokra, amikor földi mércével nézve kellemesebb lenne a viselkedésünkben eltérnünk Isten tanításától.

3. Akik megtartják Isten szavát. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy követői szorgalmasan hallgassák tanításait. Bár sokszor az is komoly áldozatot kíván tőlünk, hogy időt szakítsunk Isten szavának olvasására, de nekünk ennél is tovább kell mennünk. A mennyország boldogságát csakis akkor ízlelhetjük majd meg, ha szívből igyekszünk azon, hogy meg is éljük azt, amit hallgatunk és olvasunk. Amint a Szűzanya lelke tekintetét szüntelenül Istenre emelte, próbáljuk mi is gondolatainkkal Isten gondolatait fürkészni nemcsak imaidőnkben, de mindennapi feladataink közepette is, hogy engedelmesen megvalósíthassuk kéréseit.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te arra buzdítasz, hogy Isten tanításainak megtartásában keressem a boldogságomat! Segíts, kérlek, hogy meg tudjam különböztetni a haszontalan emberi vágyaimat azoktól, amelyeket valóban Isten ültet a szívembe. Adj erőt, hogy hűséges legyek mindahhoz, amit Isten kér tőlem!

Elhatározás: Imában megvizsgálom magamat a Szentlélek segítségét kérve, hogy melyik az az isteni tanítás, amellyel hadilábon állok. Rendszeresen imádkozni fogok – lehetőleg az Oltáriszentség előtt – azért, hogy megváltozzak azon a területen.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."