Regnum Christi Elmélkedés Lélekből születniHúsvét 2. hete - kedd

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Evangélium: 
Jn 3, 7b-15
Jézus azt felelte Nikodémusnak: „Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újra születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte: „De miképpen lehetséges mindez?” Jézus azt felelte neki: „Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”

Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, mint én. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

Kérés: Uram, növeld a hitemet!

Elmélkedés:
1. Te vagy Izrael tanítója. Nikodémus az egyik vezető tanító volt, mégis voltak kérdései Jézushoz. Mint hittanár, nagyon jól képzett volt a szabályokban és előírások terén, mégis egy ponton hézagos volt a tudása. Nem tudott semmit a Szentlélekről, és létezésnek arról az új formájáról, amelyet a „víz és lélek” általi újjászületéssel nyerhetünk. Ebből a szempontból nem is vádolható Nikodémus, mivel Jézus még nem nyilatkoztatta ki mindezeket. Azonban ebből láthatjuk, hogy annak, aki tanítja a lelki életet, milyen fontos a hit ismerete, hogy hiteles lelki vezető lehessen. Hitvalló katolikusként kell elvezetnünk másokat a hitük elmélyítésére. Ismerjük-e ehhez eléggé a hitünket, és valóban szívből éljük-e meg?

2. Újjászületve a Lélekből. Gyakorló materialisták vagyunk? Olykor annyira behálóz minket a mindennapi élet valósága, hogy már nem marad gondolatunk a lelki világ számára, amely végtelenül nagyobb az anyagi világnál, amely tökéletesen leköti a figyelmünket. Keresztségünk által, a mennyei dolgok határoznak meg bennünket. Hordozzuk a lelkünkön azt az eltörölhetetlen jegyet, amely hirdeti a világnak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Minden egyes lelki lélegzetvételünkkel és a mennyei világra vetett pillantásunkkal megújítjuk ezt a Lélekben való újjászületésünket, ami által az Úr tulajdonává tett minket.

3. Tanúságot tenni. Jézus itt a tanúságtételről beszél. Azt akarja, hogy mi is tanúk legyünk. Azt akarja, hogy a nekünk kinyilatkoztatott „mennyei dolgokat” továbbadjuk a világnak. A legjobb tanúságtétel biztos, hogy a feltámadás boldogságában és felebaráti szeretetben megélt élet. Egy vidám, szeretetteljes katolikus viselkedésén felismerhető, hogy hiteles az Istenbe vetett hite. Kérdezzük meg magunktól, amikor éppen mérgesek, csalódottak vagy kritikusak vagyunk: „Ez a Szentlélekkel eltelt élet tanúságtétele?”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy ajándékul adtad az életembe a Szentlelket. Időnként nem úgy élem az életemet, ahogy azt az általad adott nagy kegyelemmel kellene, de tudom, hogy türelmed és irgalmad mindig ad egy újabb lehetőséget. Segíts, hogy szeressek másokat, és felebaráti szeretetem által bepillanthassanak a mennybe.

Elhatározás: Mai beszélgetésemben megpróbálok egy lelki magot elvetni mások lelkében.

A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."