Regnum Christi Elmélkedés – Legyetek a Mennyek Országának hiteles hirdetői!Szent Barnabás apostol

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
11

Legyetek a Mennyek Országának hiteles hirdetői!

Evangélium:
Mt 10,7-13
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt! Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! A munkás ugyanis megérdemli a bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó és maradjatok nála, míg tovább nem mentek! Amikor házába léptek, köszöntsétek! Ha méltó rá az a ház, rászáll békétek, ha nem, békétek visszaszáll rátok.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm neked, hogy a mai napon is elkísérsz. Hiszem és tudom, hogy soha nem hagysz el engem. Bízom abban, hogy adsz nekem erőt, hűséget, és azt a kegyelmet, hogy egyre jobban meghalljam a hangodat. Hálás vagyok, hogy részesítesz abban a felfoghatatlan megtiszteltetésben, hogy apostolod legyek.

Kérés: Uram segíts, hogy mindig beléd kapaszkodjak, az Egyetlenbe, aki soha nem hagy el.

Elmélkedés:
1. Hirdessétek hangosan! Közel van az Isten országa! Az embereknek és magunknak is szükségünk van arra, hogy ezt szüntelenül hirdessük. Gyakran egy pillanat múlandóságában vagy a mindennapi kellemes és szükségszerű dolgokban olyan szinten elmerülünk, hogy szem elől tévesztjük, mit is kér tőlünk valójában Isten. Elfelejtjük, hogy amit ma elvetettünk, azt fogjuk learatni az örök életben. Legyünk ezért elhivatottak és bátrak, mint Szent Barnabás volt! Ő nem tartozott a tizenkét apostol közé, az apostol megnevezést odaadottan végzett missziós tevékenysége miatt érdemelte ki. Pál segítőjeként vett rész apostoli útjain, s hűséges társa volt a pogányok közötti evangelizáció megpróbáltatásaiban.

2. Ne vigyetek magatokkal tarisznyát! Az Apostolok Cselekedeteinek beszámolója szerint Barnabás eladta a földjét, hogy árát a szegényeknek adományozhassa. Már ez a tény is mutatja elszántságát és lelkesedését. De természetesen nem csak lelkesedésre, hanem a Szentlélek segítségére is szüksége volt. Ezt hangsúlyozza Jézus is, amikor azt tanítja apostolainak, hogy mindenféle vagyontárgy nélkül induljanak az útra. Csak a legszükségesebbeket vigyék magukkal, és mondjanak le minden nélkülözhetőről, hogy figyelmüket és bizalmukat egészen Istenre összpontosíthassák. Érdekes a saru és a bot kérdése, hiszen ezeket eléggé szükséges eszközöknek tarthatnánk. Ezek elhagyása jelképes: arra utal, amikor Isten azt kérte Mózestől, hogy saruját levetve közelítse meg az égő csipkebokrot. Illetve arra a zsidó előírásra, hogy a pap csak bot és lábbeli nélkül léphetett be a templomba. Jézus ezzel figyelmeztetni akar: emlékezzenek, hogy küldetésük során mindvégig Isten jelenlétében és az Ő képviseletében járnak. Így küld Jézus bennünket is! Azonban számítanunk kell arra, hogy nem leszünk mindig sikeresek. „A missziós buzgóság tehát türelmet igényel… Ami az emberi csoportokat és a népeket illeti, ezeket csak fokozatosan éri el, hatja át, és így veszi fel őket a katolikus teljességbe." (KEK 854) A mi feladatunk, hogy elvessük a magokat, és örülnünk kell a legkisebb jónak is, ami ebből kifejlődik.

3. A vigasztalás fia. Barnabás apostol nevét azért kaphatta, mert meg tudta vigasztalni testvéreit. Nevének jelentése ugyanis: a vigasztalás fia. Ehhez azonban a különféle megpróbáltatások elszenvedése árán előbb neki kellett megtapasztalnia, hogy minden vigasztalás forrása maga az Isten. Isten néha ismeretlen utakra hív minket is. Amikor utunk során különböző megpróbáltatásokban van részünk, akkor is hálásaknak kell lennünk Isten szeretetéért, mert azért engedi meg ezeket, hogy saját tapasztalataink alapján másokon segíteni tudjunk. „Áldott legyen az Isten! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.” (2Kor 1,3-4) Jézus apostolaiként Barnabáshoz hasonlóan nekünk is az a küldetésünk, hogy példát adjunk másoknak az Isten iránti bizalomra. Kérjünk mindehhez Istentől hitet, erőt és szeretetet, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk! Kérjük Szent Barnabás apostol közbenjárását, hogy mi is a vigasztalás fiai lehessünk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Barnabáshoz hasonlóan én is törekszem elszakadni felesleges dolgaimtól, hogy egyre jobban rád tudjam összpontosítani a figyelmemet, és így egyre közelebb kerülhessek Hozzád. Vágyom megtapasztalni Szentlelked jelenlétét, Akit azoknak küldesz, kik odaadják Neked a szívüket. Vágyom megélni a Te örömödet, amely átjárta érted fáradozó apostolaidat!

Elhatározás: Elgondolkodom azon, milyen felesleges dolgokat cipelek magammal, amiről le kellene mondanom Jézusért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."