Regnum Christi Elmélkedés Krisztus fényének hordozójaMerici Szent Angéla szűz

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Krisztus fényének hordozója

Evangélium:
Mk 4,21-25
Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy a mai napon emlékeztetsz keresztény méltóságomra! Kegyelmeid, keresztségem, evangéliumi tanításaid által az Egyházban lelkemet elárasztod fényeddel. Jézusom, Te vagy az én világosságom!

Kérés: Jézus, segíts, hogy szereteted világosságának odaadó közvetítője legyek!

Elmélkedés:

1. Ajándékozó élet. Az életünk nem csak számunkra fontos. Arra szól a meghívásunk, hogy ajándék legyünk mások számára olyan ajándék, mely elvezeti őket Istenhez. Ez a legnagyobb érték az életünkben: az a hivatásunk, hogy életet adjunk. Arra kaptunk meghívást, hogy együttműködjünk Isten termékenységével. Az Atya egy különlegesen csodálatos feladatot bízott ránk: felruházott azzal a képességgel, hogy mi legyünk az Ő isteni szeretetének továbbadói a körülöttünk élő emberek számára. Ez egy lenyűgözően szép életcél, hiszen Isten számára nélkülözhetetlen a mi közreműködésünk. Ő teljesen kiszolgáltatta Önmagát a mi szabad akaratunknak, önkéntes beleegyezésünknek. Ha valóban szeretem Istent, akkor átérzem az Ő kirobbanó vágyát arra, hogy Szeretetét kisugározza az emberekre. Ugyanakkor felismerem kiszolgáltatottságát is, mert e vágya beleütközik az én szabad akaratomba. Rádöbbenek ekkor saját személyem megkerülhetetlen felelősségére. Istennek mindig szüksége van rám, egyetlen pillanatban sem vagyok felesleges!

2. Legyek világosság mások számára! Azáltal adunk valódi életet, hogy mások számára elvisszük a szeretet, az odafigyelés, az együttérzés és a gyengédség fényét. Az a fény, amely példánkon keresztül sugárzik, hatással van a lelkekre. A feladatom, hogy megmutassam másoknak: sokkal többek, értékesebbek lehetünk annál, mint amit emberi értelmünkkel el tudunk képzelni! Mert a mi Mennyei Atyánk sokkal nagyobb annál, mint amit nap mint nap magunk körül tapasztalunk ebben a világban. Kérjem újra ás újra Istentől ezt a sokkal többet és nagyobbat, és Ő nem fogja visszautasítani kérésemet! Ne csak azt kérjem, amit ismerek és az értelmemmel fel tudok érni. Kérjem az Atyát arra is, hogy adja meg azokat a kegyelmeket, melyeket csak Ő ismer. Isteni hatalmával segítsen nekem túllépni saját emberi korlátaimon. Egy egészen új, csodálatos világba: a mennybe fogok így bepillantást nyerni Isten nekem ajándékozott kegyelmein keresztül. Csak legyek nyitott meghaladni saját emberi határaimat!

3. Aki szeret, az kap. Isten talán igazságtalannak tűnik a mai evangéliumi szakasz utolsó mondatában. De Jézus itt egy nagyon fontos igazságra figyelmeztet minket. Ha gyakoroljuk a szeretetnek azokat az erényeit, melyeket már megkaptunk Istentől, pontosan ez az az út, melyen a kegyelmi ajándékok további özönét nyerhetjük el. Aki ezzel szemben kényelemből és önszeretetből még annyi jót sem tesz, amennyit képességei alapján megtehetne, az egyre jobban eltávolodik Istentől; emiatt az Atya nem tudja életben tartani benne a már megkapott jót sem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm ezt a csodálatos hívást, amelyre az Atya megteremtett! Tölts el szereteted fényével, hogy én is fénnyé váljak mások számára. Segíts, hogy bízzak kegyelmed erejében! Uram, adj bátorságot, hogy a Te fényedet még nagyobb odaadással akarjam tükrözni a környezetemben! 

Elhatározás: Imádkozom azért, hogy ne csak az értelmemmel, hanem a szívemmel is átérezzem Atyám mély vágyát arra, hogy az Ő isteni szeretete sugárzásával munkatársa legyek testvéreim üdvösségének kimunkálásában.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."