Regnum Christi Elmélkedés Krisztus elkötelezett apostolaSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Krisztus elkötelezett apostola
Szent Pál apostol megtérése

Evangélium:
Mk 16,15-18
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Bevezető ima: Uram, Te tudod, milyen nagy szükségem van kegyelmedre ahhoz, hogy növekedjek a hitben. A mai imában koldulom kegyelmedet: tégy engem még erősebb, még elszántabb apostoloddá! Járj át még teljesebben szereteteddel, hogy továbbadhassam azt a környezetemben élőknek! Tölts el a Te nagylelkűségeddel és önzetlenségeddel! Add, hogy örömömet találjam abban, hogy odaadom az életemet másoknak.

Kérés: Segíts, Uram, Szent Pált követnem, és Országod elkötelezett apostolává válnom!

Elmélkedés:
1. Mindent felülmúló megbízatás Krisztustól. Krisztus feltámadt, és hamarosan felmegy a mennybe. A feltámadott Úr egy mindennél fontosabb megbízatást ad apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” De Krisztus missziós parancsa nem csak az apostoloknak szól. Ez a megbízatás minden megkeresztelt ember életének értelme és hivatása. Így tanít erről a II. Vatikáni Zsinat: „Az Egyház arra született, hogy Krisztus országát szerte a földön elterjessze az Atyaisten dicsőségére, minden embert részesítsen a megváltásban és az üdvösségben… A titokzatos test minden, erre a célra irányuló tevékenysége apostolkodás, melyet minden tagja által különböző módokon gyakorol az Egyház, a keresztény hivatás ugyanis természete szerint apostoli hivatás is.” (Apostolicam Actuositatem, 2)

2. Szent Pál megtérése: a feltámadt Krisztus hatalma. Ki testesítené meg nemesebben és hősiesebben minden keresztény apostoli küldetését, mint Szent Pál, akinek megtérését a mai napon ünnepeljük? Hol szerezte meg Szent Pál a szükséges erőt ahhoz, hogy a hajótöréseket, az árulást, a megkövezéseket és a börtönt átvészelje, és Krisztus üzenetét elvigye szerte a világba? Ő, aki kezdetben szenvedélyes farizeus és keresztényüldöző volt, Krisztus kegyelme által, mellyel a damaszkuszi úton találkozott, arra a szilárd meggyőződésre jutott, hogy a názáreti Jézus valóban feltámadt a halálból, él, és egyesíti önmagát az Egyház tagjaival. Ez egy olyan igazság, melyet a Krisztussal való természetfeletti találkozásban tapasztalt meg, s amely összetörte régi vallásos bizonyosságait, gondolkodásmódját és személyiségének teljes átformálódását eredményezte. Egy új ember született, a krisztusi élet elkötelezett apostola, a misszió óriása, aki kész volt arra, hogy inkább meghaljon Uráért, mint hogy akár a legkisebb dologban is elárulja Őt.

3. Én elköteleződtem-e már? És mi a helyzet velem? Én milyen mélyen vagyok meggyőződve arról, hogy Krisztus tanújává kell lennem? Pál csak egy példa arra, hogy milyennek kell lennie minden kereszténynek: olyannak, aki a feltámadott Krisztusba vetett hit erejében, a Szentlélek által engedi magát átformálni, és Krisztus ügyében elköteleződött apostollá válik. Ennek kulcsa a Jézussal való személyes találkozás. Jézus mindennap eljön hozzánk is, hogy találkozhasson velünk az Oltáriszentségben. Átformálódásunk egyetlen akadálya ez: hogyha mi nem megyünk oda Hozzá, hogy kegyelmeivel nap mint nap megajándékozhasson bennünket!

Beszélgetés Krisztussal: Akarok vajon valóban elköteleződni melletted, Jézusom? Köszönöm türelmedet! Köszönöm, hogy csendben vársz, anélkül, hogy szemrehányást tennél, míg sivatagom virágzásnak indul. A mai imában különösen is kérem Tőled a kegyelmet, hogy félre tudjam tenni a félelmeimet és a gyengeségemet, és jobban átérezzem annak fontosságát, hogy teljes szívemből Téged kövesselek.

Elhatározás: Igyekszem Krisztus ügyét mind jobban közvetíteni szavaim, imáim és áldozataim által.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. január hónapra:

A nevelőkért
Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."