Regnum Christi Elmélkedés Kövess engem!Húsvét hetedik hete – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

Kövess engem!
Néri Szent Fülöp áldozópap

Evangélium:
Jn 21,15-19
Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”

Bevezető ima: A követésedre hívsz engem, Uram. Bárhova követlek Téged, hogy az akaratodat tegyem.

Kérés: Uram, Te tudod, hogy én is szeretlek Téged. Adj erőt, hogy ma minden körülmény között hűséges legyek Hozzád!

Elmélkedés: 
1. Titeket választottalak. Isten bárki előtt megmutathatta volna magát. Elmehetett volna a főpapokhoz, Poncius Pilátushoz vagy a császárhoz, hogy bizonyítsa előttük feltámadását. Mégis közönséges halászokhoz ment feltámadása után. Ahelyett, hogy palotákban pihent volna meg, a Tibériás tavánál látogatja meg tanítványait. Azokkal az emberekkel étkezett együtt, akik szenvedése idején elhagyták Őt. Bár a legtöbben közülünk sosem válunk híressé, és a világ nem ismeri meg a nevünket, nagyszerű kiváltságunk, hogy Isten ismer és szeret bennünket. Mi többre vágyhatnánk?

2. Utólag mindig okosabbak vagyunk. A Szentírás tanúsága szerint Péter nagyon elszomorodott, amikor Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle, hogy szereti-e. Olyan, mintha Jézus kétkedne Péter őszinteségében. De egyben lehetőséget ad arra, hogy Péter kinyilvánítsa szeretetét, amelyben Krisztus háromszori megtagadásakor elbukott. Gyakran fájhat nekünk, amikor valaki megkérdőjelezi szavainkat és cselekedeteinket, de Isten azért engedi ezeket a megpróbáltatásokat, hogy általuk megtisztuljunk. Amikor Isten küzdelemre, szenvedésre hív bennünket, alkalmat ad arra, hogy kiengeszteljük Őt azokért az időkért, amikor nem szerettük Őt teljes szívünkből és lelkünkből.

3. Lelki érettség. Jézus a Péterrel való párbeszédében rámutat arra, hogy ha mindig azt teszi, amit szeretne, az a lelki éretlenség jele. A társadalom gyakran próbálja elhitetni velünk, hogy a szabadság kiteljesedése, ha mindig azt tesszük, amihez éppen kedvünk van. Jézus egy másik, jóval nagyobb kihívással járó lehetőséget mutat nekünk. Azt mondja: „De ha majd megöregszel, más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod”. Isten folyamatosan nyújtja a kezét, hogy vezessen bennünket. Néha az önfeláldozás útján vezet, a szeretetből fakadó áldozatén. Ez az áldozat biztos út Isten szeretete és dicsősége felé.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bár Te vagy Istenem és Teremtőm, örömet lelsz abban, hogy velem, a szolgáddal légy együtt. Te adod azt a szeretetet, amellyel képes lehetek kötelességeim teljesítésére. Nélküled semmit sem tehetek, de Veled bármire képes vagyok.

Elhatározás: Ma lemondva egy kedves elfoglaltságomról, az időmet arra áldozom, hogy szívességet tegyek valakinek.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."