Regnum Christi Elmélkedés Ki a szabad?Nagyböjt ötödik hete – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
29

Ki a szabad?

Evangélium:
Jn 8,31-42
Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont Isten Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.” Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!” Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.” Jézus azonban megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”

Bevezető ima: Istenem! Köszönöm Neked ezt az új napot! Ismét itt vagyok Előtted, hogy imádkozzak, hogy Veled legyek. Csak a Tiéd ez az idő, csak Rád szeretnék figyelni. Engedj közel magadhoz, boríts be irgalmaddal és szereteteddel!

Kérés: Add, hogy jobban megismerjelek!

Elmélkedés:
1. „A zsidóknak, akik hittek neki”. Jézus a mostanában olvasott evangéliumi tanításokban folyamatosan arról beszél, hogy ki Ő. Nagy megbotránkozást kelt, amit mond; a farizeusok közül sokan a legnagyobb istenkáromlásnak tartják, hogy Isten Fiának nevezi magát. Ebben az evangéliumi részben már csak azok vannak körülötte, akik hisznek neki. A mai párbeszédből láthatjuk, hogy ők sem értik valójában, miről beszél Jézus. Világosan kirajzolódik az emberi és az isteni gondolatmenet közötti különbség. Csak hittel tudunk továbblépni, mert Isten sohasem a mi emberi elvárásaink és számításaink szerint cselekszik!

2. „Az igazság szabaddá tesz”. Egészen mást jelent az igazság az embereknek és mást Istennek. Az igazság maga Isten! Jézus azt mondja, hogy Isten képes bennünket szabaddá tenni. Lelki szabadságról beszél, a bűntől való szabadságról, ami kihat egész életünkre: viselkedésünkre, tetteinkre és végső soron az üdvösségünkre. A zsidók ellenben arra gondolnak, amire mindig is büszkék voltak, ami nemzeti öntudatuk alapja: hogy semmilyen elnyomó hatalom nem tudta az egy Istenbe vetett hitüktől eltántorítani őket. Hogy ők a választott nép, Isten szövetséget kötött velük és védi őket. Jézus igyekszik hallgatói figyelmét a földi keretek közötti gondolkodástól a lelki távlatok felé irányítani, de nem talál értő fülekre. Én mennyire helyezem a mennyei távlatokba azt, ahogyan az életemről és annak történéseiről a mindennapokban gondolkodom? Mennyire fontos számomra a bűntől és a gonosz kísértéseitől való szabadság? Tudatosul-e bennem, hogy ettől csak Jézus tud megszabadítani?

3. „Ha Isten Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek.” Jézus azt mondja, hogy az igazság nem csupán az ő tanítása, hanem az Ő személye maga! Aki Jézus tanítása szerint él, az az igazságban él, és eljut az üdvösségre. Jézus utat mutat, és új életet ad nekünk. Ehhez azonban engednünk kell, hogy a szívünkből elvegye a bűnt és a bűn utáni vágyat. Ezt a szentgyónásban tudja megtenni.  Ha a jó bűnbánat által szabaddá válunk minden rendetlen vágytól, és arra törekszünk, hogy Isten tetszésére és felebarátaink javára éljünk, akkor tapasztaljuk meg azt a valódi szabadságot, amiről Jézus tanít minket.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Istenem, hogy megteremtettél, feladatot adtál, hogy a többi emberhez küldesz. Tudod, hogy bűntől sebzett természetem miatt mennyire alkalmatlan vagyok a rám bízott feladat végrehajtására. Add, hogy sose tévesszelek szem elől, mert Neked semmi sem lehetetlen. Ha egységben vagyok Veled, olyan tetteket viszek majd véghez, amelyek meghaladják minden álmomat.

Elhatározás: Az Istennel való egységem őrzésére ma elimádkozom a Hiszekegy-et.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."