Regnum Christi Elmélkedés Keresd a valódi kincset: az örök életet!Évközi nyolcadik hét – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30

Keresd a valódi kincset: az örök életet!
Szent István király ereklyéinek átvitele

Evangélium:
Mk 10,28-31
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”

Bevezető ima: Drága Jézusom! Te megígéred az örök boldogságot mindenkinek, aki Téged választ. Vágyom mindennap találkozni Veled az imában és minden jócselekedetemben. Árassz el kérlek kegyelmeddel, hogy önérdek nélkül szolgáljam testvéreimet!

Kérés: Uram, segíts lemondanom saját önző vágyaimról!

Elmélkedés: 
1. Már ezen a világon százannyit kap, aki Jézust követi. Miután Jézus a világi kincsek káros voltáról tanít, nem hagy kétségben bennünket: azonnal megmutatja azt is, melyek a valódi értékek az életünkben. Aki Jézus követévé válik, és ezért képes lemondani a világ csecsebecséihez való ragaszkodásáról, az sokkal nagyobb jó kap Istentől már ebben a földi életében is: „testvért, anyát, apát, gyermeket” – Krisztusban. A Krisztusban megélt testvériség Isten csodálatos, minden pusztán emberi kapcsolatot felülmúló ajándéka számunkra! Az érdek nélküli, önzetlen szeretet megtestesülése. E testvériségben a számtó emberi kapcsolatot felváltja az ajándékozó isteni szeretet megvalósulása. Van-e csodálatosabb annál, mint megtapasztalni, amikor elfogadnak, amint vagyunk; törődnek velünk érdek nélkül; meghallgatnak ítélkezés nélkül; megbocsátanak neheztelés nélkül… Kérjük Isten kegyelmét nap mint nap, hogy magunk is az Ő szeretetének követeivé legyünk testvéreink számára!

2. „Az eljövendő világban pedig örök életet.” Reggeltől estig elborítanak bennünket a fontosabbnál fontosabb feladataink, és valahogy soha nem marad időnk arra, hogy örüljünk Isten felmérhetetlenül nagy ajándékának: a ránk váró örök életnek Jézus és Mennyei Atyánk társaságában! Pedig Jézus ezt biztosan ígéri azoknak, akik Őt választják. Legyen ez a ránk váró, mindent felülmúló ajándék biztos vigaszunk életünk minden nehézsége és megpróbáltatása között!

3. „Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.” A mai evangéliumi szakasz utolsó mondatában újra szembesülünk azzal a ténnyel, mennyire különbözik Isten értékrendje az emberitől. Akik e világban győztesnek tűnnek, Isten szemében akár az utolsók is lehetnek. Jézus ismét figyelmeztet, hogy ne e világ kincseire vágyjunk! Vágyainkat mindig a mennyei boldogság elérésére irányítsuk! „Nem arra hívattunk el, hogy sikeresek legyünk, hanem arra, hogy híven szolgáljunk.” – tanította nővéreinek Teréz anya.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm Neked, hogy kereszthalálod által megváltottál, és elhoztad számomra a Veled való örök boldogoság lehetőségét! Add, hogy mindig ez az örömhír legyen táplálékom és erőm mindennapi küzdelmeimben!

Elhatározás: Imában elmerülök a Mennyország szépségének szemlélésében.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."