Regnum Christi Elmélkedés Jöjjetek az aratásba!Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Jöjjetek az aratásba!
Evangélium:
Lk 10,1-12
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: »Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!« Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak téged. Tudom, hogy vágyakozol arra, hogy velem találkozzál. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk. Ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és odaadó figyelemmel hallgassalak téged!

Kérés: Jézusom, add kegyelmedet, hogy a legalázatosabban elfogadjam kéréseidet!

Elmélkedés:
1. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” A Szentlélek minden embert el akar érni, megérinteni és megszólítani, hogy a szívüket megnyissák Isten befogadására. De sokan vannak, akik kevéssé fogékonyak a Szentlélek halk belső sugallataira. Ezért elengedhetetlenül szükség van minden megkeresztelt ember apostolkodására, hogy tetteinkkel, viselkedésünkkel és példamutatásunkkal látható és megtapasztalható módon éljük mások elé Krisztus szeretetét, és szavainkkal hangosan hirdessük az Evangélium tanításait. Legyek én magam az, aki figyelmes a Szentlélek szelíd vezetésére! Járjak nyitott szemmel: talán egy házasságra készülő párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben megerősítenem. Vagy egy fiatalnak vannak nehézségei, és szüksége van a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Kérjek bátorságot ehhez a Szentlélektől, akinek a segítségére mindig számíthatok ezekben a helyzetekben!

2. Egészen Istennek szentelt lelkek. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva az evangelizálás feladatára a keresztség által, Istennek szüksége van olyan emberekre is, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők az alapkövei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működöm-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?

3. Isten örömhírének fogadása. „Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek.” Ez az evangéliumi szakasz felhívás számomra: tekintsek őszintén a lelkembe, vajon én milyen szívvel fogadom Egyházam tanításait? Azt keresem-e az Egyházban, amit kritizálhatok, vagy hála van bennem Egyházam hatalmas kincsei iránt? Becsülöm-e mindazokat, akik elhivatottan vállalják a küzdelmet, és sok saját gyöngeségük ellenére is igyekeznek képességeikhez mérten továbbadni Krisztus örömhírét? Imádkozom-e a szolgálattevők számára a Szentlélek kegyelmeiért, hogy meghallják az Ő vezetését, és ellen tudjanak állni a gonosz támadásainak? Jót mondok-e másoknak az egyház képviselőiről vagy inkább kritizálom őket mások előtt? Kérjem tudatosan a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy egész életem építő hozzájárulás legyen a Katolikus Egyház egyetemes küldetéséhez!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy mindig a Te akaratodat teljesítsem, és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy az evangelizáció közös munkája része kell, hogy legyen keresztény életemnek. Add, hogy növekedjek türelemben és alázatban, s kevésbé legyek ítélkező!

Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni, és felajánlok ezért a célért valamilyen áldozatot. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."