Regnum Christi Elmélkedés - Jézussal való kapcsolatom éltetője az imádságÉvközi huszonhetedik hét – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Jézussal való kapcsolatom éltetője az imádság

Evangélium:
Lk 10,38 - 42
Abban az időben Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy a mai imán keresztül közelebb akarsz kerülni hozzám. Segíts Szentlelkeddel, hogy nagy szeretettel és bizalommal forduljak feléd, és meghalljam szelíd sugallataidat.

Kérés: Uram, segíts, hogy összeszedett és nyitott tudjak lenni a mai imában!

Elmélkedés:
1. „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”. Sok jó ember gondolja úgy, hogy az imádság gyenge dolog, és nincsen sok hatása. Ezért minden erejüket nagy programokra összpontosítják, hogy mindent megtegyenek, amit csak tudnak, a világ javára. Természetesen a cselekedetek nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek. De valóban jót csak a Szentlélekkel együttműködve tudunk tenni. Még ha több ezer embert vonok is be egy nagy projektbe, akkor sem érek el annyit, mint amikor Istennel működök együtt az imádság által: ez a legfontosabb, ha el akarunk érni valamit. Artúr király mondja Sir Bedevere-nek Tennyson „Morte d’Artur” című művében: „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”.

2. Szeretettel kitartani az imádságban. Sokan panaszkodnak, hogy rengeteget imádkoznak, de nincs semmi eredménye. Lehetne erre pár dolgot mondani. Először is, szükség van Isten iránti szívből jövő szeretetre. Legyen Isten közeli ismerősöm, mint egy jó barát! Legyen bizalmam Istenben, hogy Ő mindig figyel arra, amit mondok neki, és mindig a legjobbat akarja adni nekem. A világ bűnössége miatt az imádság azonban egy folyamatos harc a gonosz erői ellen. Nagyon fontos ezért az imában való kitartás akkor is, amikor látszólag nincsen eredménye. Amit látok, az csak a felszín, a mélyben azonban folyik a küzdelem... Ha szeretettel kitartok az imádságban, akkor mindent megkapok, amire szükségem van.

3. Fogadjam el Isten tervét, és ne a sajátomhoz ragaszkodjak. Nem szabad elfelejtenem, hogy minden imádságnak van hatása. Gyakran csalódom, mert nem kaptam meg, amit kértem? Elég nyitott vagyok imámban, és hagyom, hogy Isten azt tegye, amit akar; az Ő útját követem a sajátom helyett? Arra kényszerítem, hogy megtagadja a kérésemet, mert olyan szűkre szabott megoldást választok amilyen nem illeszthető be az Ő tervébe? Még ha nem is tapasztalom meg az imádságom eredményeit, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem hallgatott meg. Isten mindig megragadja az alkalmat, és sokkal jobb megoldáshoz vezet, mint amilyent én akartam. Azt teszi, ami nekem a legjobb, még akkor is, ha az nem egészen azonos az elképzelésemmel. Talán sohasem tudom meg földi életemben, hogy pontosan hogyan hallgatta meg Isten az imámat. A hit által lehet ezt megérteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, bármihez fogok, segíts, hogy imádásággal kezdjem, imádsággal vigyem véghez és imádsággal fejezzem be! Veled szeretnék lenni, mint Mária, és szolgálni szeretnélek, mint Márta. Segíts, hogy megtaláljam életemben a helyes fontossági sorrendet és az egyensúlyt!

Elhatározás: Törekszem rá, hogy minél gyakrabban kérjem és halljam meg a Szentlélek vezetését a mindennapi döntéseimben. Kérem imában az erőt is ahhoz, hogy ezeket meg is tudjam valósítani.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."