Regnum Christi Elmélkedés Jézussal legyőzzük a gonoszt!Évközi második hét – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Jézussal legyőzzük a gonoszt!

Evangélium:
Mk 3,7-12
Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Bevezető ima: Jézusom! Az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom; a táplálék, mely életben tart; a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te itt vagy velem, akkor is, ha éppen nem érzékelem jelenlétedet. Ma igyekszem, hogy teljes igyekezettel és odaadó szívemmel imádkozzak, ne csupán az értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogyan a tömeg megérintett a tenger partján!

Elmélkedés:
1. A tisztátalan lelkek leborultak előtte. Jézus Istentől származó hatalma nem csak a testi gyógyulásokban nyilvánul meg. Az evangelista mintha még nagyobb hangsúlyt fektetne a gonosz lélektől való szabadításra. Üdvösségünk szempontjából valóban a lelkünk tisztasága, nem pedig testünk egészsége a fontos. Mégis könnyen megfeledkezhetünk a gonosz elleni küzdelem jelentőségéről, hiszen a lelkünk állapota nem olyan kézzelfogható. Gyakran önmagunk számára sem könnyen felismerhetők lelkünk betegségei. Nyilvánvaló tendencia korunkban a gonosz, mint személy létezésének tagadása, ezért sokszor magunk sem sejtjük, hogy valójában ki lapul egy-egy lelki problémánk mögött. A gonosz, aki a hazugság atyja, mestere a rejtőzködésnek és a megtévesztésnek. Gyakran csak a mély ima során, a Szentlélek világosságában tudjuk felismerni alattomos jelenlétét problémáink gyökerénél.

2. Küzdelem és éberség. Jézus a Miatyánkban tanít minket arra, hogy mindennap (akár többször is) kérjük Istentől a gonosztól való szabadulást. Ennyire fontos számára lelki éberségünk! Mert a gonosz „ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8) Legyünk nagyon hálásak Egyházunknak, hogy oly sok hatékony fegyvert nyújt nekünk ebben a harcban, és éljünk velük a lehető leggyakrabban! Hiszen amint a mai evangéliumi részben olvashattuk, csak Isten hatalma tud megszabadítani és oltalmazni bennünket. Leghatékonyabb fegyvereink: a szentmise, a szentségimádás, a szentgyónás, az imádság, a Szentírás szavairól való elmélkedés és nem utolsósorban a szeretet cselekedetei. Minden egyes – talán aprónak tűnő – győzelmünk a gonosz kísértése felett, és helyette egy jócselekedet elvégzése növeli bennünk Isten jelenlétét és csökkenti a gonosz befolyását. Jézus örömmel ünnepli meg velünk együtt minden ilyen kisebb-nagyobb győzelmünket! Amint együtt örült tanítványaival is, evangelizációs útjuk minden egyes sikere felett: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből” (Lk 10,18).

3. „Te vagy az Isten Fia!” A mai evangéliumi szakasz arra buzdít minket, hogy legyen mély bizalmunk Isten gonosz feletti hatalmában. Még akkor is, ha életünk számos eseménye vagy problémája miatt néha úgy tűnhet számunkra, hogy átcsapnak fejünk felett a hullámok. Kapaszkodjunk ekkor is erősen az Egyház kegyelmi ajándékaiba! Minél nagyobb a bizalmunk, annál nagyobb lesz a győzelmünk is!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Jézusom, hogy ebben a mai imában jobban megismerhettem a Te hatalmadat. Add, hogy isteni szereteted vonzására egész életemmel válaszoljak, és téged soha meg ne tagadjalak! Segíts, kérlek, hogy az életem mindennapi apró döntéseiben ellene tudjak mondani a gonosz kísértéseinek a Te kegyelmedből!

Elhatározás: Törekszem arra, hogy a felismert kísértések pillanataiban azonnal Jézus segítségét kérjem, és az Ő nevében ellene mondjak a gonosznak: „Jézus nevében, távozz tőlem!”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."