Regnum Christi Elmélkedés Jézusom, vágyom, hogy táplálj engemHúsvét harmadik hete – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05

Jézusom, vágyom, hogy táplálj engem

Evangélium:
Jn 6,44-51
Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

Bevezető ima: Szentlélek, jöjj, segíts, hogy jól imádkozzak, és meghalljam, amit mondani akarsz nekem. Segíts kegyelmeddel, hogy összeszedettséggel és Isten utáni mély vággyal tudjak imádkozni.

Kérés: Uram, add meg a hitet, hogy mindent elfogadjak, amit az Egyházon keresztül tanítasz nekem, még azt is, amit nem értek.

Elmélkedés:
1. „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza.” Nem juthatunk hitre saját erőfeszítéseink, próbálkozásaink által. Istentől kell kérnünk a hit kegyelmét magunk és mások számára is! Csak azok lesznek képesek befogadni az Eucharisztiáról szóló tanítást, akik megkapták az Atyától a hit ajándékát. Ugyanígy igaz ez az Evangélium többi tanítására is. Csak a Szentlélek közvetítése által juthatunk el Isten magasságának egyre teljesebb megismerésére. Amikor imádkozunk, ne csak a fizikai szükségleteinket vigyük Jézus elé, hanem a lelkieket is! Ez ugyanis a végső célja életünknek: Isten egyre teljesebb megismerése, és szeretetének gyakorlása minden embertársunk felé.

2. Jézus kinyilatkoztatja az Új Jeruzsálem áldásait. Jézus így folytatja: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.” Ez az idézet Izajástól származik: „Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek.” (Iz 54,13). Emlékezz, hogy amikor Jézus idéz egy részletet, az egész szövegkörnyezetet meg kell vizsgálnunk, nemcsak a kiragadott mondatot. Ez a vers azokra vonatkozik, akik az Új Jeruzsálemnek – ami az Egyházat szimbolizálja – lesznek lakói. Ez a rész közvetlenül a Szenvedő Szolgáról szóló utolsó éneket követi, ami négy prófécia az eljövendő Messiás szenvedéseiről. Jézus mintha azt próbálná hallgatói tudomására hozni, hogy bár a jelenlévők közül sokan nem tudják majd elfogadni amit mondani fog, de a szenvedése fogja felszabadítani a kegyelmeket az Új Jeruzsálem lakói számára. Tudatosult-e bennem, hogy én ebben a megígért Új Jeruzsálemben élek, amelyre a próféták annyira vágyakoztak? Felismerem-e, hogy az Egyház az a hely, amelyben megkaphatjuk az Isten és a Biblia által megígért természetfeletti áldásokat?

3. Jézus először beszél az Eucharisztiáról. Végül Jézus – először a történelem folyamán – kinyilvánítja az Eucharisztia szentségéről szóló tanítást: lesz egy új fajta kenyér, amit a pusztai manna jelképezett, de ez a kenyér örök életet fog adni és Jézus maga lesz ez a kenyér. Az Ő teste fog életet adni a világnak. Ezt a tanítást nehéz elfogadni, de Jézus előre figyelmeztette őket, hogy ugyan még nem értik, de ne ítélkezzenek azonnal, legyenek türelmesek. Hisz az Atya kegyelmére van szükségük, hogy megérthessék. Én vajon elfogadom-e az Egyháznak azokat a tanításait, amelyeket nem értek – kérve Istentől a hit kegyelmét – vagy konokul elutasítok minden számomra érthetetlen dolgot, azt gondolva, hogy nem lehet igaz, amit nem tudunk megérteni?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Néha olyan nehéz hinni… Hajlamos vagyok arra, hogy mindent az értelmemmel közelítsek meg, és elutasítsam azt, amit nem tudok megérteni. Ez nagy lelki nyomor számomra, mert eltávolít attól a mérhetetlen gazdagságtól, amit nekem szánsz, és csak hittel lehet befogadni. Kérlek, könyörögd ki az Atyától számomra a hit ajándékát, azt, hogy hitem Tehozzád vonzzon, és megtapasztalhassam az Új Jeruzsálem – az Egyház – gazdagságát.

Elhatározás: Erősíteni fogom a hitemet azáltal, hogy elolvasok egy pápai tanítást az Oltáriszentségről (pl.: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-homiliaja-ostiaban-az-eucharisztia-az-kenyer-amely-taplalja-legszebb-almaink).

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."