Regnum Christi Elmélkedés Jézus világossága elűzi félelmeinketHúsvét negyedik hete – szerda

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
11

Jézus világossága elűzi félelmeinket
Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú

Evangélium:
Jn 12,44-50
Abban az időben Jézus fennhangon hirdette: „Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek. S tudom, hogy parancsa örök élet. Így amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Áldás számomra ez a lehetőség, hogy imádkozhatom. Eléd járulok, hogy megörvendeztesselek és dicsőítselek. Köszönöm, hogy Te mindig találkozni akarsz velem. Mindig kész vagy arra, hogy türelmesen és irgalmasan meghallgass és segíts! Csodálatos Atyám vagy!

Kérés: Uram, add, hogy tudatában legyek mindig annak, hogy Te szüntelenül vezetsz és oltalmazol engem. Segíts, hogy teljesen Rád bízzam magamat!

Elmélkedés:
1. „Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.” Rengeteg félelmünk van, s ezek közül sok abból ered, hogy sötétségben járunk. Félünk attól, hogy nem ismerjük a jövőnket és nem befolyásolhatunk bizonyos dolgokat az életünkben. Mindezek gyökere az, hogy jobban bízunk önmagunkban, mint Isten gondoskodásában. De Jézus „világosságul jött a világba”. Ha ismerjük Jézust, az Ő világossága világít az életünkben, és félelmeink eltűnnek. Mi nem ismerjük a jövőt, Ő igen. Mi sok mindent nem befolyásolhatunk, de az Ő gondviselése irányít mindent. Mint a kisgyermek, aki megnyugszik, amikor apja vagy anyja a sötét szobába lép, Jézussal biztonságban érezhetjük magunkat. Vele együtt élve végül minden rendben lesz!

2. Jézus szavai felelősségre szólítanak. Amitől valóban félnünk kell, az saját magunk. Néri Szent Fülöpről mondják, hogy reggel felkeléskor a tükörbe nézve azt mondta: „Uram, figyelj Néri Fülöpre, hogy ma ne áruljon el újra Téged.” Az Úr saját magunkra mért ítéletről beszél, amennyiben nem fogadjuk el a szavait. Amikor érezzük az érzékiség és az önteltség láncait, amik arra késztetnek, hogy inkább magunkban bízzunk és ne Krisztusban, meg kell állnunk egy pillanatra. Olyan ez, mint egy lelki piros lap, ami figyelmeztet, hogy távolodunk Jézus tanításától. Ha Krisztushoz ragaszkodunk, és nemet mondunk arra, hogy inkább a saját fejünk után menjünk, mint Őt követve, akkor elkerüljük a sötétséget!

3. Az Atya ígérete az örök élet. Az 1960-as évek filozófiája szörnyű lelki szemetet hagyott hátra, mely napjainkra is erős hatással van. Saját magaddal törődj! – mondja a „woodstocki hitvallás”, azt hirdetve, hogy önmagunk középpontba helyezése a boldogság kulcsa. Ez nagyon csábítóan hangzik, és sokan el is hiszik, mert rövid távon kényelmes és kellemesnek tűnik. Pedig nem más, mint a gonosz agyafúrt hazugsága! Az igazság, az Atya tanítása látszólag ellentmondásosnak tűnik: a valódi boldogság az önzetlenségen keresztül található meg. Higgyünk Jézusnak, a mi Urunknak, hogy az Atya szeretetének példáját követve lehetünk csakis boldogok! Ez Isten misztériuma, amit csak hittel gyakorolva tudunk megtapasztalni. Ekkor, amikor önérdek nélkül adunk, megéljük, hogy Isten kegyelméből mindig megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Ráadásul pedig az örök életet!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kérlek, vedd el a félelmeimet! Tudom, hogy az válik javamra, ha Téged szeretlek és követlek. Add meg az erőt, hogy engedelmeskedjek az Atyának, és így az örök életre jussak, amelyre oly nagyon vágyok.

Elhatározás: Imádkozom azért, hogy az Atya gondviselésébe vetett erős bizalmam megszabadítson felesleges félelmeimtől.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."