Regnum Christi Elmélkedés Jézus Teste felépíti bennem az „új embert”Húsvét harmadik hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
06

Jézus Teste felépíti bennem az „új embert”

Evangélium:
Jn 6,52-59
Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított.

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Kegyelmeddel tegyél képessé, hogy tudjak Rád figyelni, és folyamatosan a Te akaratodat keressem. Még akkor is, amikor fáradt vagyok, vagy amikor úgy tűnik, nem tudok jól imádkozni. Erősítsd meg meggyőződésemet az ima fontosságáról! Segíts, hogy soha ne hagyjam el a legfontosabb küzdőteret: az imádságot!

Kérés: Uram, amikor nehézséget vagy gyöngeséget tapasztalok a hitemben, segíts, hogy soha ne adjam fel, hanem továbbra is keresselek és hittel kövesselek Téged.

Elmélkedés:
1. Jézus nehéz titkot jelent ki. A mai evangéliumi történetben Jézus igazán sokkoló szavakat mond a népnek. Azt akarja, hogy a testét egyék és a vérét igyák! Valami sokkal mélyebbet jelent ki nekik, mint amire fel voltak készülve. Ezidáig legtöbben úgy fogadták el őt, mint aki gyógyítja a betegeket és kenyeret ad az éhezőknek. A Messiásképük túl anyagias volt, lényegében a dávidi királyság visszaállítását remélték a római fennhatóság megtörésével. Sokan nem voltak képesek elszakadni az evilági gondolkodástól, és megbotránkoztak az új tanításban. Ha hiányzik az Istenbe vetett bizalmunk, bizony nehéz elhinnünk Jézus kemény szavait.

2. Jézus királysága nem e világból való. Jézus egy magasabb szintre akar bennünket emelni! Be akar vonni minket Isten szerető nagylelkűségének titkába. Sokkal jobbat akar ajándékozni, mint amit a manna jelentett a pusztában. Sokkal nagyobb királyságot akar adni, mint amilyen Dávid királysága volt. Ésszel nem is tudjuk felérni, annyival magasztosabb az, amit Jézus adni akar. Emberi képességeinkkel képtelenek vagyunk ennek az ajándéknak a valódi mélységét és magasságát felfogni. Sokkal több annál, mint amit evilági tapasztalataink alapján el tudnánk képzelni.

3. Jézus teste valóságos étel. Ennek a különleges kincsnek az értéke csakis a Szentlélek segítségével tud fokozatosan kibontakozni az életünkben. Amint a mindennapi imáink, a szentségek vétele és a szeretetcselekedeteink által nap mint nap egyre közelebbi kapcsolatba kerülünk Istennel, úgy fogjuk saját magunkban mindjobban felfedezni Jézus cselekvő jelenlétét. Amint megtapasztalom, hogy Ő az, aki egyre jobban képessé tesz engem a türelemre, az együttérzésre, az áldozathozatalra, a gyöngédségre, a mások iránti felelősségtudatra – és még sorolhatnám Isten tulajdonságait – úgy lesz egyre élőbb valóság számomra Jézus tanítása: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.”

Beszélgetés Krisztussal: Szeretett Jézusom! Olyan gyakran várok tőled anyagi javakat. Máskor pedig arra vágyom, hogy felfoghassam a titkaidat. Segíts megértenem, hogy legnagyobb ajándékaid felülmúlják az értelmemet. De ha kész vagyok hittel kérni és befogadni azokat, akkor betöltik a szívemet és egész lényemet. A hit nagyszerűsége abban áll, hogy bízom Benned.

Elhatározás: Milyen lelki ajándékra van leginkább szükségem? Hitre? Szeretetre? Alázatra? Kitartásra? Megbocsátásra? … Ma időt szánok arra, hogy imában kérjem Istentől az éppen legszükségesebb ajándékot.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."