Regnum Christi Elmélkedés Jézus szeressen rajtam keresztül!Szent Fülöp és Jakab apostolok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
03

Jézus szeressen rajtam keresztül!

Evangélium:
Jn 14, 6-14
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.  Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.

Bevezető ima: Istenem, jó itt lenni, Veled beszélgetni. Nélküled elveszett árvák vagyunk... Mutasd meg magadat a mai imában is!

Kérés: Uram, hadd ismerjelek meg téged jobban, mint eddig; hadd tapasztaljam meg jelenlétedet még személyesebben, mint eddig!

Elmélkedés:
1. Az apostolok tele vannak kérdésekkel. Tamás apostol szavaiból láthatjuk, hogy az apostolok nem tudták, hová megy Jézus, és melyik úton fog menni. Fülöp apostol Jézus szavaitól fellelkesedve az Atyáról érdeklődik. Jézus pedig csodálkozik, hogy még mindig mennyire értetlenek. „Ha engem ismernétek… Hogy mondhatod hát?” Magam is hasonló vagyok hozzájuk. Bennem is számtalanszor felmerülnek ezek a kérdések: Hol vagy Te, Istenem? Hogyan juthatok el hozzád? Milyen vagy? Helyes, ha kérdezzük Istent, és éhezünk az igazság után. „Ragyogtasd ránk arcodat, Uram, Te örömmel töltöd el szívemet” (Zsolt. 4,7-8).

2. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk!” Fülöp apostol kimondta szívének legmélyebb vágyát és óhaját. Az ő szomjúságában mindannyian osztozunk: mert a mi hivatásunk Jézus Krisztuson keresztül az Atya szeretetének megismerése és követése. „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48) Igen, ha az Atyát akarjuk megismerni, akkor Jézushoz kell fordulnunk, mert amilyen a Fiú, olyan az Atya is. Jézus kinyilatkoztatja az Atyát az embereknek. Általa tudjuk, hogy Isten annyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk (1 Jn 4,9). Azt is tudjuk, hogy az Atya irgalmas, türelmes, mindig a javunkat keresi. Jézus példája megmutatja, hogy az Atya annyira szeret, hogy tökéletesen Őrá bízhatom az életemet.

3. „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem.” Jézus búcsúbeszédében egy egészen különleges útra hívja meg az apostolokat és minden tanítványát. Hatalmas az ígéret, amit végrendeleteként ránk hagyott. Jézusnak ezt az ígéretét az Oltáriszentség alapításával együtt kell értelmeznünk. Mennél többet táplálkozunk az Ő Testével, Ő annál jobban bennünk fog élni. S amint Jézus az Atyában élt, úgy élnek egyre jobban Jézusban azok a lelkek, akik keresik a Vele egyesült kapcsolatot, és egészen meg akarják osztani Vele az életüket. A hűséges és engedelmes lelkek szavain keresztül Isten tud szólni, és tetteiken keresztül Isten szeretete tud cselekedni.

Beszélgetés Krisztussal: Krisztusom, Te vagy lelki szomjamra a válasz. A szamariai asszonnyal ismételem: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé…” (Jn 4,15). Uram, jó nekünk itt lenni a Te szent hajlékodban.

Elhatározás: Ma elgondolkozom keresztény hivatásomon, és imádkozom a papi hivatásokért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."