Regnum Christi Elmélkedés Jézus mindenét odaadja, hogy szentek legyünkHúsvét hetedik hete – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

Jézus mindenét odaadja, hogy szentek legyünk
Szent Jusztínusz vértanú

Evangélium:
Jn 17,11-19
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Bízom Benned! Tudom, hogy most is és mindig itt vagy velem. Köszönöm szerető jelenlétedet. Segíts, hogy minden reményemet beléd helyezzem. Növeld szívemben szeretetedet, hogy folytatni tudjam a Te küldetésedet a világban.

Kérés: Uram, erősítsd bennem az elhatározást, hogy minden erőmmel kövesselek Téged!

Elmélkedés:
1. „Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.” Jézus, mielőtt elhagyta a világot, apostolaiért könyörgött. Nem azt kérte az Atyától, hogy vegye el őket a világból, hanem hogy óvja meg őket a gonosztól. Sokszor legyőzöttnek, megtörtnek érezzük magunkat, menekülünk a csatából. De Jézusnak nélkülözhetetlen szüksége van ránk éppen a harctéren! Isten terve nem az, hogy megkíméljen minket a nehézségektől, hanem hogy megtanítson az Ő győzelméért való nemes küzdelemre. Nem vesz ki minket a valóságból, de megadja a segítséget és az erőt a gonosz legyőzéséhez! Velünk van, küzd, és rajtunk keresztül harcol Ő is. Éppen e küzdelmen keresztül formálja ki bennünk a szeretetet, és tesz alkalmassá arra, hogy a Mennyország lakóivá váljunk. Ha a jót tesszük, ha Isten oldalán harcolunk, akkor Jézus beborít minket Szent Vérével, és megoltalmaz a gonosz támadásaitól.

2. „Nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.” Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a Mennyország felé. Van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten ránk bízott. Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, melyet a világ erőszakosan kínál. A reklámok, a média, a közösségi oldalak, a rosszul megválasztott barátok gyakran egészen rossz irányba terelik gondolatainkat és elgyengítik akaratunkat. Ezért sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. De ha kitartunk mindennap az őszinte imában, Jézus újra és újra meg fog erősíteni minket kegyelmeivel, hogy megmaradhassunk a Mennybe vezető úton.

3. „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” A Jézussal való kapcsolatunk, a benne való hitünk nem a véletlen műve. Az Atya keltette bennünk a vágyat, aminek hatására elszántuk magunkat Jézus követésére. Természetesen nekünk is oda kell adni magunkat Jézusnak. Tudnunk kell, hogy az övéi vagyunk, az Ő rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat. Nem élhetünk önmagunknak! Az, hogy bennünket az Atya Jézusnak adott, nemcsak kiváltság, hanem elénk adott út, amit meg kell járnunk. Ha ez az elhatározás, szilárd akarat megvan bennünk, akkor szüntelenül és egész biztosan számíthatunk Jézus segítségére! Hiszen Jézus egészen odaadja magát értünk, hogy olyan nagylelkűen szerető emberekké váljunk, mint Ő.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus óvj meg Szent Véred által a gonosztól, aki oly sok irányból támad engem! Ne engedd, hogy elbátortalanodjak és elkeseredjek! Tudom, hogy a Te isteni hatalmad óv engem, és Te szüntelenül közbenjársz értem. Add, hogy soha ne kételkedjek abban, hogy minden pillanatban számíthatok Rád!

Elhatározás: Imában, a Szentlélek segítségét hívva elmélkedek Jézusnak ezen a mondatán: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” Kérem a Szentlelket, hogy erősítse bennem Krisztus iránti bizalmamat.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."