Regnum Christi Elmélkedés Jézus áttöri szeretetünk korlátaitÉvközi huszonhetedik hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
04

Jézus áttöri szeretetünk korlátait

Evangélium:
Lk 10,25-37
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”
Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: »Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.« Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, a jelent és a jövőt, mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból válasszalak téged. Áldott Szentháromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál, és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat! Viszonzásul a magam kicsinységét adom neked. Tudom, hogy Te örülsz mindannak, amit adok.

Kérés: Uram, segíts, hogy olyanná legyek, mint az irgalmas szamaritánus!

Elmélkedés:
1. Embertársunkat jobban szeressük, mint önmagunkat! Jézus zsidó hallgatói elismerik, hogy Istent mindennél jobban kell szeretni. Isten szeretetét azonban még nem kötötték össze a felebarát iránti szeretettel. A Talion zsidó törvénye nem korlátozta a bosszút: „Szemet szemért, fogat fogért”. Jézus azonban magasabb követelményeket állít: kijelenti, hogy nem szerethetjük Istent a felebarát szeretete nélkül. Azt kéri, hogy az embertársaink iránti szeretetben éjünk, abban a szeretetben, amelyet Ő mutatott meg nekünk a kereszten. Jézus azt tanítja, hogy mindenkit szeressünk, függetlenül attól, hogy kedves-e hozzám vagy visszataszító. Mert mindenkiben magát Istent szeretjük.

2. Nem elég, ha a hozzám közel állókat szeretem. Talán mi is olyanok vagyunk, mint Jézus hallgatói. Elfogadjuk, hogy szeretnünk kell Istent, és meg kell tartanunk a parancsait. De sokszor elbukunk abban, hogy az éppen mellettünk lévő embert szeressük. Gyakran mennyire nehéz, hogy a hozzám legközelebb állókhoz türelmes és önzetlen legyek. Azoknak, akiket naponta látok, gyakran a legrosszabb oldalamat mutatom. Szenvednek ingerültségem, haragom miatt, önkontrollom hiányától... A szeretetet csak akkor sikerülhet megvalósítanom, ha felismerem, hogy egyedül nem vagyok rá képes. Keressem a módját annak, hogyan tudok naponta eleget imádkozni azért, hogy Isten kegyelmét kérve növekedni tudjak a szeretetben.

3. Szeressétek ellenségeteket! A szeretet legmagasabb foka, amikor képesek vagyunk arra, hogy még az ellenségeinket is szeressük. Azokat, akiktől semmi jót nem kapunk viszonzásul. A példabeszédben a rablók áldozata olyan embertől, egy szamaritánustól kap segítséget, akit ő, mint zsidó, lenéz és ellenségének tekint. Bár egymás szomszédságában éltek, történelmi okok miatt haragban voltak, és ha csak lehetett, elkerülték egymást. Most mégis egy szamaritánus lett Jézus példabeszédének főhőse. Látja, hogy valaki bajban van, ezért megáll, hogy segítsen. A szamaritánusban Jézus önmagát mutatja meg. Szent Ágoston írja, hogy a szamaritánus Jézus jelképe. Amikor tehetetlenek voltunk, amikor bűneink miatt tele voltunk sebekkel és szenvedtünk, Ő megállt, hogy szeretetből segítsen rajtunk. Jézus azt kívánja, hogy mi is ezt a szeretetet gyakoroljuk másokkal – a szenvedő bűnösökkel. Azt a szeretetet, amit Ő a kereszten mutatott meg. „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, fáj, hogy elfogadom a szeretetet, amit a kereszten mutattál nekem, és mégsem tudok másokat úgy szeretni, mint Te. Ne hagyd, hogy napi kudarcaim miatt feladjam a törekvést a nagyobb szeretetre. Segíts, hogy hozzád hasonlóvá váljak, hogy én is embertársaim irgalmas szamaritánusa legyek!

Elhatározás: Áttöröm a korlátot, amit egy hozzám közel álló – házastársam, gyermekem, szüleim, testvérem, jó barátom, munkatársam – iránt érzett szeretetem köré emeltem, és türelmes, megértő leszek vele.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."