Regnum Christi Elmélkedés Jézus, a türelmes kertészKapisztrán Szent János áldozópap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Jézus, a türelmes kertész

Evangélium:
Lk 13,1-9
Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: »Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet?« De az így válaszolt: »Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.«”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hálásan köszönöm neked, hogy Te végtelenül türelmes kertésze vagy lelkemnek! Köszönöm az együttérzésedet és a megértésedet! Add, kérlek napról-napra számomra kegyelmeidet, hogy segítségeddel növekedhessek a szeretetben. Vágyom arra, hogy igyekezetemmel örömöt szerezzek neked, és megháláljam irántam való bizalmadat.

Kérés: Uram segíts, hogy olyan türelmes legyek másokkal, mint amilyen Te vagy velem!

Elmélkedés:
 1. A földi és a túlvilági életünk. Ebben az evangéliumi részben Jézus egyértelműen elveti a zsidók elképzelését arról, hogy Isten a földi életben juttat szerencsét és hosszú életet annak, aki hűséges Istenhez. Nem! Életünk megítélése majd földi halálunk után következik: a túlvilági életben kapjuk meg jótetteink jutalmát. Igaz, hogy aki szeretetben él, az lelki értelemben már itt a földön is sokkal nagyobb örömöt élvezhet. De ez nem jelenti azt, hogy élete minden téren boldogabb és szerencsésebb. Isten nem akar kivenni minket ebből a világból. A világ eseményei és a másik ember szabad akarata a hívők életére is ugyanúgy hatással vannak. Nekünk ezek között a keretek között kell megvívnunk a szeretet harcát. S éppen ez a küzdelem lesz érdemszerző számunkra a túlvilági boldogsághoz!

 2. Isten türelmes. A fügefáról szóló példázat megmutatja, hogy Jézus milyen nagy bizalommal van minden ember iránt. Ő nem ítél el bennünket, amikor azt látja, hogy életünk még nem termi meg a szeretet gyümölcseit. Tudja, hogy a terméketlen életnek „trágyázásra”, az isteni kegyelem éltető tápanyagára van szüksége ahhoz, hogy gyümölcsöt hozhasson. Ő meg akarja adni nekünk a kegyelmeket, amelyek által gyümölcsöket terem majd az életünk. Csak rajtunk múlik, hogy kérjük-e ezeket Istentől. Megvan-e bennünk az akarat és az alázatos együttműködés, hogy isteni ereje által szeretőbb emberekké formáljon minket?

 3. Legyünk mi is türelmesek másokkal! Ha megértjük Istennek e nagylelkű türelmét, akkor ez bennünket is kötelez: nekünk is hasonlóképpen kell viselkednünk másokkal! Milyen gyakran megtörténik, hogy elhamarkodottan ítélkezünk mások felett! Elvárjuk, hogy elég jók legyenek: nagylelkűek, megértők, bölcsek, segítőkészek... miközben nem vesszük figyelembe a körülményeiket, melyek akadályozzák őket ezekben. Lehet, hogy ugyanúgy kövek között, tápanyag nélkül küzdenek az életbenmaradásért, mint a példázatban szereplő fügefa. Legyünk számukra mi magunk a nagylelkű kertész, aki körbeássa és megtrágyázza a sínylődő fát. Kövessük Jézus példáját a türelemben és az ajándékozó szeretetben!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, szívem mélyéről hálás vagyok neked azért a végtelen bizalomért, amellyel minden egyes ember felé fordulsz. Köszönöm, hogy nem távolodsz el tőlem akkor sem, amikor éppen gyönge és vétkes vagyok. Köszönöm Neked, hogy mindig fogod a kezemet, és közelségeddel erőt adsz lelki és testi küzdelmeimben.

Elhatározás: Amikor neheztelek valakire, igyekszem Jézus szemével tekinteni rá, és sérelmemet szeretettel viszonozni. Hogy ezzel megtrágyázzam szeretetlenségtől sínylődő lelkét.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."