Regnum Christi Elmélkedés Jézus, a bűnösök barátjaÉvközi tizenharmadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Jézus, a bűnösök barátja

Evangélium:
Mt 9,9-13
Abban az időben: Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Bevezető ima: Uram, Istenem! Mélységes hálával jövök Hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát; a hitemet; a kegyelmeket, melyekkel életemben elhalmoztál; az embereket, akiket szerethetek és ezt az időt is, amit ma csak Veled tölthetek. Kérlek, ajándékozzál meg az ima alatt azokkal a kegyelmekkel, amiket ma adni akarsz!

Kérés: Uram, segíts, hogy én is olyan nyitott legyek a rászorulók felé, amilyen Te vagy!

Elmélkedés:
1. „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” A farizeusok megrökönyödtek azon, hogy Jézus nem határolja el magát a tisztátlan emberektől, hanem együtt étkezik velük. Hiszen a keleti és a zsidó felfogásban a közös étkezésnek társadalmi jelentősége is volt: kifejezte az asztaltársak egymáshoz való közelségét és egyetértését. A farizeusok emiatt nem étkeztek együtt a közönséges néppel, akik nem törekedtek a mesterek hagyományaiban előírt valamennyi ceremónia megtartására. Jézus ezért nagyon határozott üzenetet fejez ki azzal, hogy együtt eszik a bűnös emberekkel. Ezen keresztül megjeleníti evangéliuma forradalmi újdonságát: a keresztény üzenet mindenkihez szól, és a lelkileg legrászorultabbak, a bűnösök igénylik a legnagyobb odafigyelést és gondoskodást.

2. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” Jézus ebbe a kijelentésébe egy figyelmeztetést rejtett el számunkra: ha egészségesnek tartjuk magunkat, akkor nem megyünk el az orvoshoz, így nem is tud meggyógyítani. Ezt a megjegyzést kritikaként szánta az őt vádoló farizeusoknak, akik elég jónak gondolták magukat (azaz egészségesnek), hiszen gondosan megtartották a vallási szabályokat. Valójában azonban a lelkük beteg volt, mert elsősorban önmaguk szeretete és a gőg vezette cselekedeteiket. Isten hívására csak akkor lehetünk nyitottak, ha elismerjük: mennyire nagy a lelki szegénységünk, milyen sok bűnt követünk el a szeretet törvénye ellen nap mint nap. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

3. „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Ez a Jézus által kiemelt ószövetségi idézet fontos kulcs az evangélium egészen újszerű tanításának megértéséhez. A farizeusok külsődleges vallási előírásokkal (áldozatok bemutatásával) fejezték ki Isten iránti hódolatukat, ezzel szemben Jézus az Isten irgalmas, mindenkire kiterjedő szeretetével való azonosulást kívánja meg tanítványaitól. Ebben mutat szüntelenül példát maga is – ami felkelti az értetlen szívű farizeusok felháborodását. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne zárkózzunk be egy szűk elit közösségbe, mint a farizeusok. Lássuk meg a jót a nehéz sorsú és számos jellemhibával rendelkező embertársainkban is. Gyakran éppen ők azok, akiket lelki-testi szenvedéseik nagyon őszinte Isten-keresésre indítanak. Rajtunk múlik, hogy az irántuk való szeretetteli viselkedésünkkel közelebb segítjük-e őket Krisztushoz.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm, hogy ma elmélkedhettem egyik legfontosabb tanításodon. Hogy Istenhez nem formális szabályok betartása által közeledhetünk, hanem az Ő ajándékozó kegyelme és a mi irgalmas, szeretetből fakadó, másokat megajándékozó cselekedeteink által. Segíts, hogy ez a tudás eljusson a szívemhez, és kegyelmed segítségével meg tudjam valósítani.

Elhatározás: Ma ellenállok annak, hogy megbíráljak valakit, aki távol van Istentől és az Egyháztól. Imádkozni fogok érte, és keresem annak a lehetőségét, hogy szeretettel forduljak felé.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."