Regnum Christi Elmélkedés Istent követni mindenekfelettÉvközi tizenharmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Istent követni mindenekfelett

Evangélium:
Lk 9,51-62
Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamáriaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. Ezután más faluba mentek. Amint mentek az úton, valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat – mondta neki –, te meg menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”

Bevezető ima: Jézus, segíts, hogy teljesen Neked adjam magamat, és mindent elhagyjak, ami elterelné a figyelmemet rólad. Köszönöm, hogy meglátogatsz a mai imában, hogy bátorítasz, megerősítesz, utat mutatsz és megajándékozol a szeretetben való növekedésemhez szükséges kegyelmekkel.

Kérés: Uram, add, hogy soha ne tántorítsanak el Tőled a világ látványos és vonzó lehetőségei!

Elmélkedés:
1.  Jézus nem büntet, hanem szeret. „De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított.” Jézust mélyen elkeserítette a Jeruzsálem felé tartó úton, hogy legkedvesebb apostolai sem értenek még mindig semmit Isten szeretetéből, pedig már három éve egyfolytában tanította őket. Bennük pedig még mindig ott van a harag, az indulat és a bosszúállás gondolata. Isten szenved akkor is, amikor a mi szívünkből törnek elő hasonló érzelmek! Küzdjünk ezek ellen az ima fegyverével, mert a gonosz befolyásától egyedül Isten képes megszabadítani minket. Kérjük állhatatosan a Szeretet Lelkét, hogy mindjobban töltsön be minket, és adja meg számunkra is azt a lelkületet, amely Jézus Krisztusban élt. Ő – annak ellenére, hogy Isten – nem az erő és a hatalom eszközével lép fel, hanem türelmes és áldozatos szeretettel akarja az embereket megnyerni. Nem akarja magát erőszakkal rákényszeríteni senkire sem. Csak ezzel a lelkülettel tudjuk mi is Istenhez közelebb vonzani azokat, akik távol vannak Tőle.

2. Jézust követni itt és most. A mai evangéliumi elbeszélés második része arra tanít, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor egy látszólag jó és fontos dologról kell lemondanunk Jézus követése érdekében. A két követésre felszólított ember kifogásai emberi szemszögből nézve teljesen elfogadhatók: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat”  és „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól”. De Jézus követésére éppen most van itt a pillanat. Ha ezt nem használják ki, utána már késő lesz. Jézus tudja, hogy többé már nem fognak találkozni. Előfordulnak ilyen helyzetek a mi életünkben is. Adódik egy megismételhetetlen pillanat arra, hogy igent mondjunk Jézusnak. Meg kéne tenni valamit, ami komoly lemondással jár, és nincs kedvünk hozzá. Könnyen megtaláljuk a kibúvót, egy elfogadható indokot, hogy mégse tegyük meg – de ezzel megtagadjuk Krisztus követését! Legyünk figyelmesek, hogy felismerjük az efféle kísértéseket.

3. Jézus követésének feltételei. A mai két különböző történet nem véletlenül szerepel egymás után az evangéliumban. Mindkettő Krisztus-követésünk egy-egy súlyos hibájára hívja fel a figyelmet. Gyakran nagyon emberi módon gondolkodva szeretnénk Jézus apostolai lenni. Legyen bátorságunk ellenállni egy középszerű, langyos, a saját kényelmünkre és érdekünkre lefokozott Krisztus-követés kísértésének! Jézus a mi érdekünkben, azért, hogy rajtunk segíthessen, tökéletes alázatosságban élt. Lemondott isteni tekintélyéről és nem érintette Őt a büszkeség kísértése. Másrészt egész életében kész volt a másokért vállalt áldozathozatalra, és nem hódolt meg a kényelemszeretet kísértésének. Mindezt azért tudta megtenni, mert átjárta Őt Isten mélységes szeretete. Magunk is növekedhetünk ezekben az erényekben a Szentlélek segítségével. Isten a saját képmására akar formálni minket, engedjük ezt, és kérjük Tőle az alázatosság és az erősség kegyelmi ajándékait! Igaz, hogy a világ inkább el akarja kerülni ezeket az erényeket – mint az evangéliumban is láttuk – de mi tudjuk, hogy Isten sokkal nagyobb ajándékokat ad cserébe azért, amiről lemondunk.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, az élet oly sok dolga tereli el a figyelmemet. Szemeimet rajtad kell tartanom akkor is, amikor a világ szórakozási lehetőségeivel találkozom. Mert Te nem elégszel meg azzal, ha csak félig adom oda neked a szívemet, Te a teljes odaadást kéred tőlem. Segíts, hogy Téged tudjalak követni mindazzal amim van és ami vagyok.

Elhatározás: Egész szívemből Istenért szeretnék élni, még akkor is, ha egyes ismerőseim „fanatikusnak” tartanak emiatt vagy úgy gondolják, hogy „elvesztettem az eszem”.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."