Regnum Christi Elmélkedés Istennek ajándékozott szívHúsvét hetedik hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Istennek ajándékozott szív
Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk

Evangélium:
Jn 21,15-19
Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” „Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette: „Kövess engem!”

Bevezető ima: Jézusom, segíts, hogy a mai ima alatt félretegyem minden aggodalmamat és nyugtalanságomat, és csak a Te jelenlétedre figyeljek! Segíts, hogy meghalljam a hangodat, amely a lelkem mélyén szól! Add, hogy megértsem és megtegyem, amit kérsz tőlem!

Kérés: Uram, segíts, hogy szenvedélyesebben szeresselek és szolgáljalak Téged!

Elmélkedés:
1. Szeretsz-e engem? Ez a jelenet a feltámadás után játszódik. Péter háromszor tagadta meg az Urat a Kálváriára vezető úton, de Krisztus iránta való szeretete nem változott. Ez adott erőt Péternek, hogy ellenálljon az elkeseredés és az elkedvetlenedés kísértésének. Jézus félrevonta Pétert, hogy kérdezzen tőle valamit. Nem azért kérdez, mert kíváncsi a válaszra, hanem azért, hogy segítsen Péternek észrevenni a szeretetet, amelynek mélyen gyökeret kell vernie az ő életében is. Krisztus Péter iránti szeretetének kell a legbiztosabb ponttá, meggyőződéssé válnia Péter szívében, ez fogja arra ösztönzi őt, hogy teljesítse feladatát az Egyházban. Milyen az én Krisztus iránti szeretetem? Ez a szeretet-e a fő szenvedélye az életemnek?

2. Hűséges szeretet. Jézus megmutatja Péternek, hogy az Ő szeretete hűséges akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk Hozzá. Keresztény életünknek egy nagyon fontos ismertetőjele kell, hogy legyen: mi is Jézus megbocsátó, együttérző és irgalmas szeretetével szeressük a ránkbízottakat! A szeretet isteni szintje, tökéletessége ez. Péter csak azután tud Isten szeretetével szerető, megfelelő pásztor lenni, miután a saját bőrén tapasztalta meg Jézus végtelen irgalmasságát. Merjük és akarjuk megvalósítani mi is az isteni szeretetnek ezt a mélységét!

3. „Legeltesd juhaimat!” Bár Péter súlyosan vétkezett, Jézus ennek ellenére éppen őt bízza meg nyája vezetésével. Vajon miért pont rá esett a választása? Ezt Péter mai válaszából sejthetjük meg: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Péter biztosan állítja, hogy szereti Jézust. Kihallik ebből, hogy Péter nagycsütörtök éjszkája óta sok lelki gyötrődésen ment keresztül. Nagy lelkiismeret-furdalást érezhetett gyöngesége miatt, hogy a legnehezebb órában megtagadta Jézust; és ezt bizonyára számtalanszor Isten elé vitte imáiban, hogy bocsánatot kérjen érte. Ez az őszinte önvizsgálat és szívbéli bánat az, ami oly nagyon értékes Jézusnak! Emiatt tartja Pétert alkalmasnak arra, hogy az első pápa legyen. Isten tőlünk sem a hibátlanságot várja el, hanem azt, hogy igazán szívből akarjunk növekedni a szeretetben. Egy a fontos számára: ajándékozzuk Neki a szívünket, mint Péter tette!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmmel szeretni akarlak Téged, olyan őszintén, ahogyan Péter. Szentlelked által járj át engem a Te szereteteddel! Adj erőt, hogy legyőzzem a félelmeimet és a kényelmességemet, és mérlegelés nélkül tudjam átadni magam Neked és a küldetésnek, amelyet rám bíztál!

Elhatározás: Ma valamilyen áldozatot hozok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."