Regnum Christi Elmélkedés Isten végtelen szereteteA Szent Kereszt felmagasztalása

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
14
Regnum Christi Elmélkedés Isten végtelen szeretete A Szent Kereszt felmagasztalása

Evangélium:
Jn 3, 13-17
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

Bevezető ima: Jézusom, megváltó Uram! Milyen végtelen a Te szereteted irántam, hogy ekkora áldozatot vállaltál értem! Add kegyelmeddel, hogy a mai imában még jobban átérezhessem a Te isteni szeretetedet! Növeld az én szívemben is az önzetlen és mindent odaadó hűséget!

Kérés: Uram, add, hogy mélyebben megérthessem a Te kereszted jelentőségét megváltásunk rendjében.

Elmélkedés:
1. Nikodémus iránti bizalom. Nikodémus kockázatot vállal Jézus meglátogatásával, csakhogy megtudja az igazságot vele kapcsolatban. Áldozatvállalása miatt Jézus látja, hogy tiszta a szíve, és ezért bízik benne: feltárja neki küldetése legnagyobb titkát. Elmondja neki, hogy Ő az Emberfia és Isten Fia. A mennyből szállt alá, és oda fog visszatérni. A keresztény tanítás legmélyét fedi fel előtte: az üdvözülhet, aki bízik az alázatos és az embereket szolgáló Istenben. Aki nem botránkozik meg Istenben önként vállalt kereszthalála miatt, hanem kész arra, hogy kövesse őt ugyanabban az alázatban. A mennyország azoké, akik megtanultak meghalni önmaguknak, úgy, mint Mesterük.

2. Mózesnél nagyobb a Megváltó. Mózes Isten utasítására kivezette Izraelt az egyiptomi szolgaságból. Amikor az emberek a sivatagban lázadoztak, büntetésből mérgező kígyók harapták meg őket. Mózes közbenjárt népéért, és egy rézkígyót helyezett egy oszlopra: ha egy megharapott ember ránézett, megmenekült. Jézus megmenti az emberiséget lázadásában, de Ő nem egy oszlopra helyezett jelkép által, hanem saját magának a keresztfán való feláldozásával. Nem a pillanatnyi haláltól, hanem az örök haláltól ment meg engem. Ő valóban nagyobb Mózesnél – Ő a Megváltó.

3. Isten szeretetének mértéke. Mennyire szeret engem az Atya? Az Ő szeretete valóban határtalan. Mit tagadna meg tőlem, ha már Fiát is elküldte a megmentésemre? A keresztre feszített Krisztus szüntelenül emlékeztessen engem arra, hogy Isten bármit megtesz az én üdvösségemért! Ne bizonytalanodjak el soha hitemben, hogy Isten szeretete a legnagyobb nehézségen keresztül is a javamat fogja szolgálni!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megérint engem, amikor felismerem, hogy mennyire szeretsz. Lejöttél a mennyből, Te lettél az Emberfia, hogy megismerjelek, megszeresselek és hasonlóvá akarjak válni hozzád. Annyira szerettél, hogy értem feláldoztad magad a kereszten, hogy ezáltal megments a bűntől és a haláltól. Én is ennyire akarlak szeretni téged: neked adom életemet.

Elhatározás: Ma szemlélni fogom a keresztet, a szeretet szimbólumát, hogy olyan jelképpé váljon, amely mélyen megérinti a lelkemet, ahányszor csak látom. Ma megpróbálom szeretettel hordozni a keresztemet. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."