Regnum Christi Elmélkedés Isten terve mindig örömmel végződik!Húsvét hatodik hete – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

Isten terve mindig örömmel végződik!
Néri Szent Fülöp áldozópap

Evangélium:
Jn 16,16-20
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő s viszontláttok.” A tanítványok közül néhányan elkezdtek tanakodni: „Mit akarhat ezzel mondani: Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid idő, és viszontláttok? És hogy: az Atyához megyek?” Így töprengtek: „Mi az, hogy rövid idő? Nem értjük, mit akar vele mondani.” Jézus észrevette, hogy meg akarják tőle kérdezni, azért így szólt hozzájuk: „Azon tanakodtok egymás közt, hogy azt mondtam: Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő és viszontláttok? Bizony, bizony, mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik.”

Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy mikor van szükségem vigasztalásra és mikor a szárazságra. Segíts, hogy mindent úgy tudjak elfogadni, mint a Te szerető kezed ajándékát! Ezzel az egyszerűséggel bízom rá magam gondviselésedre és irgalmasságodra.

Kérés: Uram, add, hogy növekedjen a beléd vetett bizalmam!

Elmélkedés:
1. „Mit akarhat ezzel mondani?” Sokszor nem értjük, hogy mi az, amit Isten véghez szeretne vinni az életünkben. Gyakran olyan dolgot tesz vagy enged meg, aminek nem látjuk értelmét. „Miért kellett ennek pont velem megtörténnie? Hol van Isten ezekben a történésekben?” Szeretjük, ha mindent betűről betűre elmagyaráznak nekünk. Mindent előre akarunk tudni Isten tervéről, hogy megadhassuk a végső beleegyezést. De Istennél nem így működnek a dolgok. Először azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyja el az otthonát, és csak később nyilatkoztatta ki neki a tervét. Krisztus először meghívta az apostolokat, és csak lassan mutatta meg nekik, hogy mindez mivel jár.

2. Szabadság és bizalom. Krisztus maga az Igazság. Őt nem lehet becsapni és Ő sem fog becsapni minket. Pontosan tudja, hogy mit gondolnak az apostolai, és azt is, hogy mire van szükségük. Tudja a megfelelő pillanatot, amikor ki kell nyilvánítania terveit. „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.” Készen kell lennünk arra, amit mondani akar nekünk. Ehhez szükség van a saját elképzeléseinktől való elszakadásra – egyfajta lelki szabadságra; és az Isten bölcsességébe vetett mély bizalomra: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1)

3. Isten terve végül mindig örömre vezet. Ha készek vagyunk megbízni Istenben, akkor Krisztus követése végső soron örömöt hoz számunkra. A Krisztusba vetett bizalmunk soha nem vezet vakvágányra minket. Ha Jézus nélkül akarjuk leélni az életünket, akkor csak félelemben és szorongásban lesz részünk. Bajba keverjük saját magunkat. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” (Jn 15,11) Ahhoz, hogy ide eljussunk, a hit zarándokútján kell járnunk, amely keresztül segít minket a völgyeken és a sötétségen is. „Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad." (23. Zsoltár)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, olyan könnyen tudok aggódni, és olyan gyakran akarok a saját erőmben bízni. Segíts, hogy minden nap jobban bízzak Benned! Tudom, hogy a Te utad örömre vezet, még akkor is, ha nem mindig értem meg az útirányt.

Elhatározás: Ma köszönettel és bizalommal elfogadom mindazt a meglepetést, amit Isten tartogat számomra.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."