Regnum Christi Elmélkedés Isten szeretetének misztériuma és valóságaSzentháromság vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Isten szeretetének misztériuma és valósága

Szentháromság vasárnapja

Evangélium: Jn 3, 16-18

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében.

Bevezető imádság: Atya, Fiú, Szentlélek, hiszek benned és az életemben jelenlévő örök szeretetben. Hiszem, hogy azért küldted a Fiút a világba, hogy megmentsen engem bűneimtől és megszabadítson bűnös hajlamaimtól. Egyre jobban akarlak szeretni. Add, hogy ez az imádság a hálaadás és a szeretet kifejeződése legyen.

Kérés: Uram, add, hogy Te mindig jelen legyél az életemben.

Elmélkedés: 
 1. Úgy szerette Isten a világot A szeretet nem velünk kezdődik, hanem Istennel. A végső és legnagyobb ajándék, a megváltás, Isten ingyenes ajándéka. A magunk érdemei soha nem jogosítanának fel ilyen csodálatos ajándékra. De Isten szeretetből megváltott minket és ezáltal Isten gyermekei lettünk. Minél inkább felismerjük ezt a szeretetet, annál inkább találjuk lehetségesnek, hogy saját szeretetünkkel válaszoljunk rá.

 2. Megmentő szeretet Isten szeretete nem passzív szeretet. Eljön hozzánk. „... mi, amikor még ellenségek voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fiának halála által” (Róm 5, 10) Az Ő szeretete olyan szeretet, amely nem ismer határokat; olyan szeretet, amely állandóan vágyik arra, hogy felfedje magát. Életünk minden percében lehetőséget kapunk az Istentől, hogy elnyerjük az örök életet.

 3. Saját magunkat ítéljük el, ha nem hiszünk a megváltásban Szent Ágoston mondta: „Ő, aki nélkülem teremtett engem, nem tud megmenteni a közreműködésem nélkül.” Isten végtelen szeretete által megadta nekünk a lehetőséget, hogy az örök boldogság részesei legyünk. De ugyanakkor szabad akaratot is adott, hogy az elérendő cél érdekében használjuk azt. Ahhoz hogy elnyerjük az örök boldogságot, el kell fogadnunk Isten ajándékait és hozzá kell tennünk a magunk részét is. A büszke ember nem igényli a megváltást. Ő kizárja magát az üdvösségből azáltal, hogy nem ismeri fel, hogy szüksége van az Istenre.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy alázatos legyek. Mutasd meg nekem, hogy jelen vagy az életemben és add meg nekem, hogy te legyél minden vágyamban, minden gondolatomban, szavaimban és tetteimben. Add, hogy a szereteted látható jele legyek minden felebarátom számára az öröm és a segítőkészség által.

Elhatározás: Hűséget tanúsítva tudatosan vetek ma keresztet minden alkalommal.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. június hónapra:

A kínzás eltörléséért
Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."