Regnum Christi Elmélkedés Isten szeretete legyen köztünk!Húsvét hetedik hete – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02

Isten szeretete legyen köztünk!
Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk

Evangélium:
Jn 17,20-26
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm kegyelmedet, hogy hívsz az imádságra, a Veled való találkozásra! Igent akarok mondani Neked! Nem akarom eltékozolni kegyelmedet, melyért Szent Fiad oly drága árat fizetett… Jézusom, szeretlek téged! Annyi mindent adsz nekem! Annyira szeretsz, hogy emberré lettél, szenvedtél és meghaltál értem. Segíts, hogy én is úgy szeressek, ahogyan Te szeretsz engem!

Kérés: Uram, növeld bennem a hálát végtelen szereteted iránt!

Elmélkedés:
1. „Legyenek mindnyájan egyek.” Isten arra teremtett minket, hogy szeressünk! Az Atya terve az, hogy részesítsen minket a Szentháromság szeretetében. Ha csak egy parányi cseppet is meg tudnánk sejteni ennek a szeretetnek a valóságából, akkor egészen megváltozna az életünk! Ez a Szeretet a szíve az egész világegyetemnek! Jézus az Utolsó Vacsorán azért imádkozik, hogy megtestesülése megteremje gyümölcsét, és az emberek között is megvalósuljon a szeretetnek az az isteni egysége, amelyet a bűnbeesésé tönkretett. Nem utópia tehát, hogy olyan szeretetben éljünk egymással, ahogyan az Atya és a Fiú szeretik egymást!

2. Isten megosztja velünk életét. „Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk.” Akkor tudjuk tehát jól szeretni egymást, ha Jézus él bennünk! Egyedül a Szentlélek, a Szeretet Lelke tudja megvalósítani az emberek között ezt a szeretetközösséget. Ez pedig az egymásért áldozatot hozó szeretet; az egymást elfogadni tudó szeretet. Az a szeretet, amely a jót, az értékeket keresi a másikban, és nem ítéli el minden egyes hibáért. Krisztus azt akarja, hogy ez az egységünk legyen ismertető jegye annak, hogy Krisztus Egyházához tartozunk. Ennek megvalósításához a közösség minden tagjának a Szentlelket kell kérnie és befogadnia! Ő segít, hogy meg tudjuk ezt valósítani, úgy, amint az első hívő közösségek tették. Erre utal János apostol első levelében: „legyetek közösségben velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.” (1Jn 1,3)

3. Isten szeretete bennünk. Isten belénk árasztja szeretetét, Ő maga költözik szívünkbe. Az Ő szeretetét rajtunk keresztül akarja átadni másoknak. Jézus átadta apostolainak a szeretetet, amelyet az Atyjától kapott, majd elküldte őket, hogy folytassák a munkát, és osszák meg ezt a szeretetet az egész emberiséggel. Gondoljunk a ma emberére, aki egyedül van, aki elveszett, szomjazza a szeretetet és az odafigyelést. Nem tudja, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, és nem tudja, hogy személyesen, bensőségesen, mélyen és tökéletesen szeret öröktől fogva. Nem tudja, hogy ez a szeretet adta neki az életet, és ez a szeretet tartja életben. Az embereknek szükségük van Isten szeretetének örömhírére. Ez a mi küldetésünk!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom segíts, hogy megosszam a körülöttem élőkkel szeretetedet. Ne engedd, hogy csak magamra és az életkörülményeimre figyeljek. Szükségem van rád! Szükségem van a Szentlélekre, hogy vezessen, formáljon és megerősítsen. Add, hogy elteljek a Te Szentlelkeddel!

Elhatározás: Ma tetteimmel tanúságot teszek valakinek Isten gyöngéd és irgalmas szeretetéről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."