Regnum Christi Elmélkedés Isten dicsősége az önajándékozásban nyilvánul megUrunk színeváltozása

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Isten dicsősége az önajándékozásban nyilvánul meg

Evangélium:
Lk 9,28b-36
Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

Bevezető ima: Uram, köszönöm színeváltozásod ajándékát. Ahogyan átváltoztál az apostolok előtt, változtass át engem is kegyelmed által. Te vagy a jóság és a szentség forrása. 

Kérés: Uram, segíts, hogy szívem ne ragaszkodjon a világhoz; add, hogy a Te szereteted közvetítéséért éljek!

Elmélkedés:
1. Jézus azonosul küldetésével. Jézus saját küldetéséről beszélt Mózessel és Illéssel: arról, hogy halála által megszabadítja az emberiséget a bűn szolgaságából. Jézusnak egyetlen vágya küldetése teljesítése volt. Nem önmagával volt elfoglalva, nem szenvedésének enyhítésére vágyott. Amire vágyott, ez az egy volt: hogy az Atya akaratát tökéletesen és engedelmesen beteljesítve dicsőséget szerezzen Istennek és megmentse az emberiséget. 

2. A szeretetnek alárendelt vágyak. Szívünk sok mindenhez ragaszkodhat: lehetnek vágyaink, büszkeségeink, nagyra törő terveink. Ragaszkodhatunk a kényelemhez, a sikerhez, az elismeréshez, önmagunk kiteljesítéséhez. A mi Urunk alárendelte mindezeket a Mennyei Atya szeretetének. Ezt jelenti a Krisztus-követés, ezt jelenti a világtól való eltávolodás: késznek lenni bármit odaadni ezek közül Krisztusért. Ez az igazi felszabadulás önzésünk világából! Amikor meghalok önmagamnak, éppen akkor fogom az öröm, a béke, szeretet és az örök élet gyümölcsét teremni.

3. A szeretetben nincs önérdek. „Ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad.” (Jn 12.24) Minden földi ragaszkodásom énközpontúságomban gyökerezik. Ezt kell kigyomlálni és a tűzre vetni. Vizsgáljuk meg, hogy kit, mit és hogyan szeretünk. A feleség lehet, hogy úgy szereti férjét, hogy uralkodni akar felette... Az apa gyermekét haragból bünteti nem a javára... Énközpontúságunk gyengíti, aláássa szeretetünk erejét. Isten szeretete soha nem a saját érdekét keresi!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, szabadíts meg önző motivációimtól! Kegyelmed által adj erőt és formálj át, hogy Hozzád hasonlóan megfeledkezzek magamról. Add, hogy megértsem, hogy ez vezet el az igazi szabadságra és a szívbéli örömre. 

Elhatározás: Elhatározást teszek, hogy valamelyik kapcsolatom önző oldalától megszabadulok.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."