Regnum Christi Elmélkedés Ijesztő időkAlexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Ijesztő idők

Evangélium:
Lk 21,20-28
Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Bevezető ima: Jézus, Megváltóm! Köszönöm az újabb napot és az újabb lehetőséget, hogy növekedhetek a szentségben kegyelmed által. Szeretlek, és szeretnélek gondolataim, vágyaim és cselekedeteim valódi középpontjává tenni!

Kérés: Uram, add meg nekem az örökélet bizonyosságában gyökerező keresztény örömöt!

Elmélkedés:
1. A közelgő pusztulás. Micsoda hátborzongató evangéliumi szakasz! Rengeteg szó esik benne hadseregről, csapásról és üvöltő tengerekről. Jézus Jeruzsálem jövendő pusztulásáról (i. sz. 70), és a végső időkről beszél. A mi korunkban gondolhatunk terrorizmusra, háborúkra, cunamikra, áradásokra, és elgondolkodhatunk azon, hogy a világban miért van ilyen sok szörnyűség. Miért szenved annyi ártatlan ember? Minden gonoszság az eredendő bűnből, Ádám bukásából származik. Isten terve nem ez a rengeteg szenvedés volt, de megengedi, mert tiszteletben tartja a szabadságunkat. Megengedi továbbá, mert Ő olyan hatalmas, hogy minden földi szenvedésből lelki növekedést tud kihozni. Ne féljek a test pusztulásától, hiszen az előbb vagy utóbb mindenképpen bekövetkezik. Éppen ennek tudata ösztökéljen mindig arra, hogy a lelkem sorsát tartsam fontosnak!

2. Nem vész el, hanem átalakul. Jeruzsálem pusztulása nem azt jelenti, hogy Isten magára hagyta a világot. Hanem azt jelenti, hogy egy új korszak veszi kezdetét, amikor a vallás addigi középpontja: a templom helyett az Eucharisztiában jelenlévő  Krisztus kerül a hit középpontjába. Lám, Isten minden pusztulásból egy sokkal nagyobb jót tud teremteni! Imádkozzak azért, hogy felismerjem ezt az igazságot a saját életemben is.

3. A közelgő megváltás. Jézus mindennek értelmet fog adni az életünk végén! Minden harc megéri, amit az evangéliumért folytatunk. Életünk utolsó napján talán sok dolog miatt szégyenkezni fogunk, de sosem fogjuk szégyellni azt, amit Krisztusért tettünk. Ez a látásmód vezeti-e az életemet? Legyek mindig kész önmagammal őszintén szembenézni, de Isten irgalmas tekintetével. Bizonyosan az Atya végtelen szeretetében, kegyelmét állhatatosan kérve, hogy az imában törekedjem arra, hogy jobb emberré váljak.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy mindennapjaimat az örök élet fényében bíráljam el. Engedd, hogy a Te szemeddel lássak! Engedd látnom a valós értékeket és azt, ami múlandó! Segíts, hogy ennek megfelelően cselekedjek. 

Elhatározás: Újult erővel próbálok megszabadulni életem legnagyobb bűnétől.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."