Regnum Christi Elmélkedés Hűségesnek lenni az ÚrhozSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Hűségesnek lenni az Úrhoz
Evangélium:
Lk 6,12-16
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Bevezető ima: Uram, a te kezedbe helyezem ezt az elmélkedésre szánt időt. Köszönöm, hogy az ima segítségével megadod a nekem a lehetőséget, hogy növekedjek az akaratod iránti szeretetben.

Kérés: Segíts, Uram, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is növekedjek az állhatatosságban!

Elmélkedés:
1. A lehetetlen esetek szentje. Szent Júdás apostol a lehetetlen esetek védőszentje. Az Úr rokona volt, ő írta az Újszövetség egyik levelét. Az, hogy a lehetetlen esetek védőszentje, természetesen azt jelenti, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Ebben a pillanatban mi jelenti számomra a „lehetetlent”? Milyen lelki hegycsúcsról gondolom azt, hogy túl magas ahhoz, hogy megmásszam? Valóban annyira lehetetlen? Vagy csak több bizalomra és keményebb munkára lenne szükségem?

2. Buzgóság az igazi Királyságért. Szent Simont Zelótának nevezték. A Zelóták a rómaiak politikája ellen bujtogatták a népet. Ha Simon ennek a csoportosulásnak volt a tagja, akkor bizonyosan nagyon éles fordulatot kellett tennie ahhoz, hogy megértse és megtanulja Jézus üzenetét az igazi, lelki értelemben vett Isten országáról. Az, hogy Jézus az apostolok közé választotta Simont, azt jelenti, hogy felismerte benne a változás szándékát és az Isten Igazsága iránti nyitottságot.  Túllépni a saját kicsinyes ragaszkodásainkon és a rövidlátó szemléletmódunkon, ez elengedhetetlen számunkra is ahhoz, hogy Jézus apostolaivá váljunk. Simon apostol példája bizonyítja, hogy Krisztus hatalma nagyobb a mi hibáinknál, csak valóban vágynunk kell arra, hogy kövessük Őt.

3. Mellékszerepek. Amikor az apostolokról beszélünk, először soha nem Simon és Júdás apostol jut az eszünkbe. Nem mindenkinek kell azonban vezetőnek vagy kősziklának lennie. Isten számára minden katonája fontos, mindenkire éppen testre szabott küldetést bíz. Simon és Júdás apostol egyszerűen „csak” olyan férfiak voltak, akik hűségesek Krisztushoz és állhatatosak a rájuk bízott küldetésben. Nem kell sztároknak lennünk, elég, ha hűségesek maradunk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te arra hívsz minket, hogy követeid legyünk. Valóban jó apostolod akkor tudok lenni, ha arra törekszem, hogy szentté váljak: azaz Te fontosabb legyél számomra önmagamnál. Segíts, hogy higgyek kegyelmed átalakító erejében, és formálj engem szentté!

Elhatározás: A Szentlélek segítségét kérve igyekszem felismerni, milyen helytelen vágyaim és ragaszkodásaim akadályoznak abban, hogy nyitott legyek a szeretet tanítására. Törekszem legalább egy ilyen akadályt felismerni a gondolkodásomban.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra:

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."