Regnum Christi Elmélkedés Hűséges barátRózsafüzér Királynője

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
07

Hűséges barát

Evangélium:
Lk 11,5-13
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról): „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Segíts, hogy levessem büszkeségemet, hogy mindent a magam erejéből akarok elérni. Indíts arra, hogy alázatosan hozzád forduljak, és kérjem tőled mindazt, amire szükségem van. Bízom benned, mint gyermek az atyjában, és Jó Atyámként szeretlek, aki soha sem hagy cserben. Úr Jézus, Te mindig hűséges vagy. Velem vagy az örömteli és a nehéz időkben egyaránt. Hozzád fordulok, hogy eléd helyezzem minden aggodalmamat és kérésemet.

Kérés: Uram, segíts kegyelmeddel, hogy egyre jobban felismerjem a Te hatalmadat és az én kicsinységemet!

Elmélkedés:
1. Azt kérjük, amire valóban szükségünk van. Az evangéliumi történetben egy férfi kenyeret kér barátjától, hogy váratlan vendégének enni adjon. Olyat kér, amire nélkülözhetetlenül szüksége van. Ez egy jelzés számunkra is, hogy mi is fontoljuk meg, mit kérünk imában önmagunk és szeretteink számára. Milyen sokszor aggódunk felesleges dolgok miatt vagy szeretnénk, ha Isten a saját elképzeléseinket valósítaná meg, anélkül, hogy nyitottak lennénk az Ő terveire. 

2. Legyünk kitartók az imában! Ha azonban helyesen kérünk, bízzunk kételkedés nélkül Jézus ígéretében: „mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak”. Tehát Isten mindenképpen megadja számunkra mindazt, amire üdvösségünk szempontjából szükségünk van, ha kitartóan kérjük tőle. Ne felejtsük el, hogy Isten kezében van az életünk, és Ő tudja, hogy mi a legjobb számunkra az adott pillanatban. Állhatatosnak kell lennünk az imában, sosem szabad feladnunk. Jézus erre adott példát számunkra szenvedése előtt a Getszemáni-kertben. Atyja akaratának teljesítése egyértelműen helyes dolog volt, mégis kitartóan kellett ezért imádkoznia. Még Jézus sem kapta meg automatikusan az erőt ahhoz, hogy véghezvigye Atyja akaratát. Hozzá hasonlóan nekünk is teljes bizalommal kell lennünk az Atya iránt.

3. Kérjük az Atyától a Szentlelket! Kicsit meglepő e szentírási idézet utolsó mondata. Előzőleg testi eledeleket sorolt fel  Jézus, most pedig hirtelen a Szentlélekről beszél. Azt akarja megtanítani számunkra, hogy a legfontosabb, a testi szükségleteinknél is lényegesebb, hogy a Szentlelket kérjük állhatatosan Istentől. A Szentlélek a valódi záloga üdvösségünknek! Ő az, aki új emberré formálja a régi, bűnös természetünket, hogy megújult, szerető szívvel és önzetlen cselekedetekkel a mennyország várományosai lehessünk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy mindig bízzak benned, és ne szegje kedvemet, ha éppen rossz dolog történik az életemben. A Te hűséges szereteted és kegyelmed tart meg, és tesz elég erőssé a mindennapi csaták megvívásához. Add meg a kegyelmet, hogy kitartsak az imában, és ezáltal növekedjek a bizalomban és a szeretetben!

Elhatározás: Ma Jézus kezeibe helyezem aggodalmaimat, bízva abban, hogy az Ő kegyelme elég nekem.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."