Regnum Christi Elmélkedés Hatalom a tisztátalan lelkek felettÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Hatalom a tisztátalan lelkek felett
Goretti Szent Mária szűz és vértanú

Evangélium:
Mt 10,1-7
Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! A Te jelenlétedbe helyezem magam a mai imában. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a hangod. Beszélj, Uram, a szívemhez! Olyan könnyen vonják el figyelmemet a világi dolgok. Uram, tisztíts meg, és tedd szeretetemet még tökéletesebbé! 

Kérés: Jézus, add, hogy erősen higgyek hatalmadban a tisztátalan lelkek felett!

Elmélkedés:
1. Tény vagy legenda? Manapság alig emlegetjük a gonosz lelket. Nem elég modern vagy tudományos téma. Kicsit zavarba ejtő, régi népmeséket idéző. Hiszen ki látott valaha tisztátalan lelket? Mikroszkóp alá vetett már egyet is a tudomány? Pedig bárki, aki szenvedett már kísértéstől, meggyőződött a létezéséről mikroszkóp nélkül is! Az ördög nagyon is valóságos: egy bukott angyal, ahogyan a tisztátalan lelkek is. Ezek értelmes, hatalommal rendelkező szellemi lények, akik minden erejükkel el akarják pusztítani Isten művét.

2. Édes kis hazugságok. Az ördög mestere a hazugságnak. Kezdetektől fogva ez volt a stratégiája. Rendkívül sikeres az emberek megtévesztésében. Elhiteti velük, hogy a boldogság forrása a pénz, a hatalom, az élvezet – nem pedig Isten. Bár a tisztátalan lelkek nem láthatók, a működésüket és jelenlétüket mindenütt megtapasztalhatjuk magunk körül. Hányan kételkednek Isten létezésében? Hányan választják az erőszakot a szeretet helyett? Hány házasság és család megy tönkre a pornográfia, a drogok vagy más szenvedélyek hajszolása miatt? Ami kezdetben izgalmasnak tűnik, az rabszolgaságot hoz és végül eltávolítja az embert Istentől. Ez a gonosz lelkek nagy csapdája!

3. A szentségek hatalma. Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek és az általuk okozott szolgaság fölött. Ugyanez a hatalom adatott meg az Egyháznak is, Krisztus misztikus Testének. Egy tisztátalan lélek semmitől nem fél jobban, mint a megszentelő kegyelem állapotában lévő lélektől, aki szabadságot és megbocsátást talál a szentgyónásban, táplálékot az Eucharisztiában és bizalmat Istenben az ima által. Amíg egységben vagyunk Krisztussal és az Egyházzal, addig a tisztátalan lelkeknek nincs hatalmuk fölöttünk, és nem képesek rabláncra fűzni minket a hazugságaikkal!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül beszélsz hozzám és tanítasz engem. Segíts, hogy felismerjem a gonosz lelkek elleni küzdelem fontosságát! Küldd Szentlelkedet, hogy megvilágítsa a gondolkodásomat, és felismerjem életemben a gonosz megtévesztő hazugságait.

Elhatározás: Meglátogatom az Oltáriszentséget, és Jézus élő jelenlétében imádkozom az Egyházért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."