Regnum Christi Elmélkedés Haszontalan szolgák vagyunk?Évközi huszonhetedik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Haszontalan szolgák vagyunk?

Evangélium:
Lk 17,5-10
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám, kérlek, növeld a hitemet a mai imában és az egész nap folyamán! Azt akarom, hogy a hit legyen életem alapja, minden döntésem vezérlője, amint a szent életű férfiaknak és nőknek. Bízom benned és tudom, hogy mindent meg fogsz adni, amire szükségem van, mert szeretsz engem.

Kérés: Uram, Jézus, adj nekem apostoli hitet, hogy higgyek és bízzak benned, egész életemben!

Elmélkedés: 
1. „Növeld bennünk a hitet!” Jézus tanítványai idővel megértették, hogy a Mester követése emberi erőből lehetetlenség. Rájöttek, hogy ehhez elsősorban Istenbe vetett bizalomteljes hitre van szükség; ezért kérték Jézustól, hogy „Növeld bennünk a hitet!” Jézus elmagyarázza nekik, hogy a hit nem mennyiségben mérhető. A fontos kérdés: hogy van-e egyáltalán hitünk. Vagy van hitünk, vagy nincs. Az igazi hit az, ami egyedül Istenre hagyatkozik. Az a fontos, hogy forduljunk bizalommal Istenhez. Ha ezt a lépést megtesszük, ezután már csak folytatnunk kell ugyanezt – állhatatosan nap mint nap, soha nem szabad megunni vagy belefáradni! Ha kitartunk az imában és az Istenbe vetett bizalomban, akkor Isten jelenléte szinte észrevétlenül növekedni fog bennünk, és így egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk majd Vele.

2. Éhezünk a dicséretre. Ahogy Jézus állítja, gyakran várjuk, hogy mások dicsérjenek vagy köszönetet mondjanak azért, mert megtettük, ami a kötelességünk volt. Még akkor is, ha olyat cselekedtünk, amit mindenképp meg kellett volna csinálnunk. Sem dicséretre, sem köszönetre nincs szükségünk akkor, ha kérjük és megkapjuk a kegyelmet, hogy azonosulni tudjunk Isten szeretetével. Ahelyett, hogy elismerést, dicséretet vagy köszönetet várnánk, Isten kegyelme segítségével képesek leszünk úgy tekinteni magunkra, mint alázatos szolgákra – akik szívből fakadóan teszik a dolgukat: Isten szeretetét közvetítik másoknak. Emberi erővel nem lehetséges így élni, de ha Jézus a minket tápláló szőlőtő, akkor sikerülni fog!

3. Haszontalan szolga? Senki sem akarja magát értéktelennek érezni. Mindannyian arra vágyunk, hogy értékesek, elismertek, valamilyen módon szükségesek legyünk mások számára. Jézus nem is így érti azt, hogy „haszontalanok” vagyunk. Azt akarja itt hangsúlyozni, hogy ne önmagunkat tartsuk jónak! Ne gondoljuk, hogy a jóság a mi saját érdemünk. (Ha őszintén magunkba nézünk, milyen gyakran megkísért ez a gondolat...) Ilyen értelemben tanítja, hogy „haszontalan” szolgák vagyunk. A jó tulajdonságaink nem a saját dicsőségünk, mert mindannyian – teremtményként – csak Isten jóságából részesülünk. Hiszen Jézus még önmagáról is így beszél: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.” (Mk 10,18)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, segíts, hogy minden bizalmamat és hitemet beléd vessem! Nem tudok mindig bízni, és ekkor felülkerekednek a félelmeim és az aggodalmaim. Szeretnék ezektől a Te segítségeddel megszabadulni, és kezedbe helyezni önmagamat. 

Elhatározás: Arra törekszem, hogy életem kisebb-nagyobb feladatait ne csupán kötelességtudatból, hanem a Jézus iránti szeretetből tegyem. Kérem ehhez Isten kegyelmét.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. október hónapra:

A mindenki számára nyitott Egyházért
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."