Regnum Christi Elmélkedés Hagyjuk, hogy az Úr munkálkodjon!Szent Márk evangélista

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25

Hagyjuk, hogy az Úr munkálkodjon!
Szent Márk evangélista

Evangélium:
Mk 16,15-20
Aztán Jézus így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Bevezető ima: Uram, engedd, hogy imádságom pillanata elsőbbséget élvezzen minden aggodalmam fölött. Szűzanya, Te az apostolokkal maradtál, amikor Jézus fölment a mennybe. Segíts, hogy szívemet és akaratomat hozzá emeljem!

Kérés: Uram, segíts, hogy apostolod legyek a te országodban!

Elmélkedés:
1. Isten paradox megváltó terve. Jézus mennybemenetele előtt apostolait megbízza egy küldetéssel. Megbízza őket, hogy Egyházát felépítsék. Talán annyira megszoktuk már a történetet, hogy nem csodálkozunk el ezen már- pedig ez tényleg egyszerűen hihetetlen! Ugyanezek az emberek pár hete még elhagyták Krisztust és bezárkóztak félelmükben egy szobába. Emberileg gondolkodva megérte volna fogadni arra, hogy missziójuk kudarcra van ítélve és biztos csőd lesz a vége – és mégis, itt vagyunk kétezer évvel később! Krisztus engem is meghívott a hit terjesztésére, még ha úgy is érzem, hogy nem éppen én vagyok a legképzettebb erre a küldetésre, nem szabad elfelejtenem, hogy az Úr velem van, és az Atya jobb oldalán ülve irányít mindent.

2. Az isteni gondviselés jelei. A történelem során időről időre megmutatta erejét a mi Urunk abban, ahogy Egyházában munkálkodik, hogy megerősítse hitünket. Rendkívüli csodák egészen napjainkig kísérői az evangélium hirdetésének. Ördögöket ma is kiűznek, és sok beteg orvosilag megmagyarázhatatlan módon nyer gyógyulást. A legnagyobb csoda azonban Krisztus állandó jelenléte az Eucharisztiában és a szívek átformálása a bűnbocsánat szentsége által. Isten szüntelenül munkálkodik az Ő embereiért. Még ha nem is mutat nekünk ámulatba ejtő csodajeleket, számtalan jelét adja gondviselésének minden nap.

3. Az Úr munkálkodik. Ha sikerrel szeretnénk betölteni küldetésünket, hogy Krisztusnak és evangéliumának tanúi legyünk, hagynunk kell Istent működni, ez a kulcsa mindennek. Ahogy az első apostolok, úgy nekünk is ott kell lehajtanunk nyugovóra fejünket, ahova Isten vezet minket. Olyan sokszor áll a büszkeség és az emberi ambíció Isten terve útjába. Nem kell különlegesnek lennünk ahhoz, hogy Isten ügyében dolgozzunk; az egyetlen, amit meg kell tennünk, hogy az Ő irányítását követjük. Egyébként milyen jó tulajdonságunk van, amit nem Istentől kaptunk? Biztos vagyok abban, hogy az Úr már munkálkodik bennem? Felismerem az Ő gondoskodó szeretetének jeleit életemben, és hálát adok neki érte?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, segíts megértenem, hogy az apostolnak lennem nem egy lehetőség, hanem a kereszténységemből fakadó kötelesség. Ez az út, ahogy válaszolhatok arra a végtelen szeretetre, amit te mutatsz nekem. Kérlek, folytasd működésedet az életemben!

Elhatározás: Ma mielőtt lefekszem, megállok egy pillanatra és elmélkedem azokon a jeleken, amik Isten gondviselését bizonyítják az életemben, és köszönetet mondok neki ezekért a bizonyítékokért.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. április hónapra:

A nők szerepéért: Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."