Regnum Christi Elmélkedés Gyermekem, élj velem örökké!Húsvét harmadik hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

Gyermekem, élj velem örökké!
Szent Flórián vértanú és Boldog Ceferino Giménez Malla vértanú

Evangélium:
Jn 6, 35-40
Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy meghallgatsz, amikor imádságban Hozzád fordulok. Benned van minden bizalmam. Kérlek, add meg nekem azokat a kegyelmeket, amelyekre a Te szent akaratod szerint szükségem van. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet! Hálából neked akarom adni az életemet.

Kérés: Uram, erősítsd meg beléd vetett hitemet és bizalmamat! Add, hogy biztosan higgyem: Te vagy a mindenem.

Elmélkedés:
1. „Aki hozzám jön, nem taszítom el.” „Ez olyan, mintha lenne egy hatalmas űr a szívemben, amit nem tölthetek meg akármivel.” – kiált fel a lélek, amely hosszú távollét után tér vissza a szentségekhez. Éhezte és szomjazta Krisztust, és Ő nem engedi, hogy bármi más elfoglalja azt a helyet, ami az Övé. Mikor újra és újra találkozunk Krisztussal – az Ő kegyelméből a szentgyónásban, az áldozásban – képesek vagyunk megtapasztalni azokat az ajándékokat, melyeket maga Krisztus ígért meg nekünk. Ha őszintén magunkba tekintünk, mindannyian felfedezhetünk kisebb vagy nagyobb ürességet a szívünkben. Az csakis Krisztus helye lehet, ahová nekünk kell Őt beengedni. De ahhoz, hogy befogadhassuk Őt, keresnünk kell irgalmát és segítő kegyelmeit.

2. Mitől félsz? Ha az egyetlen dolog, amire igazán szükségünk van és amire vágyódunk: Krisztus, akkor mi tart vissza minket attól, hogy Hozzá menjünk? Néha a büszkeségünk, a lelki lustaságunk, vagy a felszínes lelki élet. Gyakran a világ dolgai: a pénz, a karrier, a média információáradata... foglalnak el minket annyira, hogy a Krisztussal való kapcsolatra már nem vagy csak alig jut időnk. Ferenc pápa az alábbi szavakkal buzdít bennünket: „Fogadd el tehát, hogy a Feltámadt Jézus belépjen életedbe, fogadd be bizalommal, mint barátot: Ő az Élet! Ha idáig távol voltál tőle, tégy egy kis lépést: tárt karokkal befogad téged. Ha közömbös vagy, fogadd el a kockázatot: nem fogsz csalódni! Ha úgy tűnik, hogy nehéz Őt követned, ne félj, bízd rá magad, és legyél benne biztos, hogy Ő melletted áll. Veled van és neked adja a békét, amit keresel; és az erőt, hogy úgy élj, ahogy Ő akarja.” (2013. március 31).

3. „Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen.” Jézus soha nem hagy minket támogató kegyelme nélkül! Nem lesz olyan nehézség, akadály vagy kísértés, amiben cserben hagyna minket, ha segítségét kérjük. Jézusnak megvan a hatalma arra, hogy amit emberi erőnkkel legyőzni nem lennénk képesek, azt a kísértést vagy Istenhez vezető akadályt legyőzi Ő, isteni erejével. Amit nekünk tennünk kell: megfogadni Ferenc pápa szavait, és hűségesen ápolni a Krisztussal való őszinte és mély baráti kapcsolatot. Legyen Jézus valóban a legfontosabb az életünkben!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, bízom benned! Tudom, hogy a sok szenvedés és az akadályok, melyekkel utamon találkozom, Hozzád vezetnek el. Te vagy az, aki valóban képes a szívemet betölteni. Valahogy, rejtélyes módon minden próbatétel arra hivatott, hogy elmélyítse a Veled való szeretetkapcsolatomat.

Elhatározás: Ha nehézséggel találkozom – még akkor is, ha ez csak egy kisebb probléma – elimádkozom egy fohászt Krisztushoz, és kérem, hogy adjon erőt és segítsen.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."