Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióbanBellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
17
Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióban Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

Evangélium:
Lk 8,1-3
Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Bevezető ima: Mindenható Atyám! Köszönöm, hogy ma is imádkozni hívtál. Add, hogy mindennél jobban vágyjam a veled való találkozásra! Úgy szeretnék imádkozni, hogy tudatában vagyok, ki vagy Te a számomra: Istenem, mindenem.

Kérés: Úr Jézus, lobbantsd fel bennem a lelkesedés tüzét, hogy elhatározzam: itt és most meg akarom tenni, amire tanítasz engem! Kérem ehhez a Te kegyelmedet!

Elmélkedés:
1. Az aratnivaló sok... „Bejárta a városokat és a falvakat.” Jézus fáradhatatlanul a betöltendő küldetésének szenteli magát. Nem törődik a fáradtsággal, az elutasítással oly sokak részéről, sem azzal, hogy számtalan ember nem érti meg az üzenetét, és egyenesen bolondnak tartják. Mindez megeshet velünk is, Jézus mai követőivel. Adjon számunkra minden helyzetben erőt és kitartást Jézus kitartása. Kérjük Urunktól az állhatatosság kegyelmét ahhoz, hogy az Ő tanítását hirdessük másoknak, „akár alkalmas, akár alkalmatlan” ez a munka éppen számunkra (vö: 2Tim 4,2).

2. Az asszonyok hálája. Milyen jó látni, hogy vannak Jézus körül olyan asszonyok, akik hálásak neki, amiért különféle komoly bajokból megszabadította őket. Akik emiatt hajlandók feladni kényelmüket és hírnevüket, és teljes szívvel Jézust szolgálják. Vajon én felismerem-e, mi minden jót kaptam eddigi életemben Istentől? Ha nem is volt szükségem olyan nyilvánvaló szabadulásra vagy csodás gyógyulásra, mint amin ezek az asszonyok keresztülmentek, akkor is hatalmas dolgokért adhatok hálát Urunknak: minden talentumom, értékem Isten ajándéka! Legyek ennek tudatában, és efeletti hálával ajánljam fel mindenemet Jézus szolgálatára.

3. Támogatni az Úr munkáját. Jézus hív minket, hogy csatlakozzunk küldetése beteljesítéséhez mindannyian, hivatásunk és lehetőségeink szerint. Hogyan tehetem meg ezt? Honnan tudhatom, hogy mi az a feladat, küldetés, amire valóban Isten hív engem? Teremtsek lehetőséget a Jézusra figyelő mély imára rendszeresen, lehetőleg az Oltáriszentség előtt. Minél állhatatosabb vagyok ebben, annál nagyobb bizonyossággal fogom tudni megkülönböztetni Jézus hangját a szívemben a saját elképzeléseimtől.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm a példamutatásodat. Indítsd fel bennem a kiolthatatlan vágyat, hogy szeretetemmel minél több emberhez elvigyelek téged!

Elhatározás: Mai kötelességeimet örömmel végzem, mert tudom, hogy ezzel is osztozok Krisztus küldetésében. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."