Regnum Christi Elmélkedés Egyenesítsük ki utunkat az Úrhoz!Advent második vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Egyenesítsük ki utunkat az Úrhoz!

Evangélium:
Lk 3,1-6
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Hálásan köszönöm neked, hogy szívembe ültetted a vágyat, hogy egyre jobban megismerjelek, és sóvárogjak a veled való találkozásokra. Köszönöm, hogy Te szüntelenül vársz rám, és kopogtatsz az ajtómon, bebocsátást kérve. Szeretném a mai imában tágra nyitni számodra szívem ajtaját! Jöjj, Uram, Jézus! 

Kérés: Uram! Add meg a kegyelmet, hogy még mélyebben vágyjam megtapasztalni a Te közelségedet!

Elmélkedés:
1. Történelmi tények. A mai evangélium valós névjegyzéket tartalmaz az első század vallási és politikai szereplőiről. Lukács ezzel hangsúlyozni akarja, hogy Isten Fiának csodás megtestesülése a tényszerű történelem része. Isten legnagyobb közbeavatkozása: a megtestesülés konkrét időben és helyen történt. Jézus eljövetelére tehát senki nem legyinthet azzal, hogy: „csak a keresztények által kitalált mese”. Érintsen meg engem is mélyen ez a világrengető hír! Jézus ÉRTEM, az én lelkem üdvösségéért testesült meg! Gondolkodjam el ezen a tényen, imába merülve, hogy mit is jelent ez számomra!

2. Felhívás a hálára. „Készítsétek az Úr útját!” – amelynek első lépése, hogy szívből átérezzem Isten hatalmas atyai ölelését, amit Jézus megtestesülésében tett minden ember felé. A szeretetnek milyen végtelen túlcsordulása! A Mindenható összezsugorítja önmagát egy parányi emberi testbe. Bűntelenként önként magára vállalja a mi bűneink gyötrelmes következményeit. Ma engedjem, hogy feltörjön bennem a végtelen hála Istennek e lenyűgöző önfeláldozása láttán!

3. Egyengetni az Úrhoz vezető ösvényt. Az advent kezdetén ezt a felhívást Keresztelő Szent János hozzám is intézi. Fordítsak időt imáimban erre a kérdésre: Milyen felesleges halmokat látok az életemben, amelyek eltakarják előlem az Úr arcát? Van-e olyan rendetlen szokásom, kedvtelésem, szeretettelen gondolataim, melyek akadályoznak, hogy a legegyenesebb úton tartsak Isten felé? Találok-e az életemben üres völgyeket, amiket meg kellene töltenem az Úr szeretetével - hogy a Felé vezető utam kiegyenesedjen? 

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te eljöttél a mi világunkba, magadra öltötted emberi természetünket. Segíts, hogy lenyűgöző szereteted engem is önzetlen tettekre késztessen! Szeretetedre hálából konkrét cselekedetekkel akarok válaszolni. Örömöt akarok szerezni Neked, aki annyira sok szenvedést vállaltál értem.

Elhatározás: Igyekszem fohászokkal és cselekedeteimmel is minél gyakrabban elmondani Jézusnak, hogy milyen nagyon szeretem Őt, és mennyire hálás vagyok neki. Így akarom felkészíteni szívemet az Ő karácsonyi eljövetelére. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. december hónapra:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."