Regnum Christi Elmélkedés Egy lelki falÉvközi huszonnyolcadik vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
10

Evangélium:
Mk 10,17-30
Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Bevezető ima: Hozzád jövök, Jézusom, barátom és tanítóm, hogy rád hallgassak, és így egyre jobban megértselek; egyre többet tanuljak tőled, és teljesen elfogadjam mindazt, amit a Te követésed érdekében tennem kell.

Kérés: Segíts nekem, Uram, hogy nagylelkűen tudjam fogadni mindazt az áldozatot, amelyet a mai napon a Te követésed érdekében kell meghoznom.

Elmélkedés:
1. Egy őszinte kérdés. Jézus egy olyan emberrel találkozik, aki őszintén törekszik arra, hogy megtartsa Isten parancsait. Ez nagyon kedves Isten előtt. „Jézus rátekintett és megkedvelte őt.” De bármennyire is kedves volt előtte ez a férfi, nem hagyhatta őt kétségben az igazság felől: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Jézus ezt az újdonságot hozza el nekünk az Újszövetségben: Nem elég a tízparancsolatnak megfelelni. Ő kereszthalálával minden okot megadott nekünk arra, hogy egész életünket le merjük tenni Isten kezébe, és minden felesleges földi dologról lemondva kövessük Őt.

2. Egy őszinte élet. Ez a férfi mindent megtesz, amit zsidó vallása megkövetel tőle, és még ennél is többet akar tenni Istenért. Soha nem tagadott meg semmit Istentől. Jézus látja, hogy kész megtenni a következő lépést. Apostolnak hívja őt. Felszólítja, hogy minden mást hagyjon ott az életéből, és kövesse Őt. Mivel ez a férfi eddig soha semmit sem tagadott meg Istentől, azt hihetnénk, hogy „igen”-t fog mondani. De nem tud. Ez túl sok neki. Bár nincs tudatában, de vannak olyan dolgok a tulajdonában, melyeket jobban szeret Istennél. Nem bízik eléggé Istenben. Példájából láthatjuk, hogy Isten kéréseinek teljesítéséhez nem elegendő a saját jószándékunk. A tanítványokkal együtt mi is feltehetjük a kérdést: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus nekünk is ezt a választ adja: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” Szükségünk van a szentségekben és az imádságban kapott kegyelmekre ahhoz, hogy Isten valóra tudja váltani bennünk az Ő álmát.

3. Az örök életre vezető út.  Amikor fejlődünk lelki életünkben, mindent odaadunk, amit Isten kér tőlünk, egészen addig a napig, amíg valami olyat nem kér, amelyet nem vagyunk készek megadni neki. Lelki életünk megreked - néha évekre - míg hajlandóak nem leszünk odaadni neki azt, amit kér tőlünk. Jézus arra hív minket, hogy Istent minden más elé helyezzük. Megígéri, hogy ha odaadjuk önmagunkat, hogy kövessük Őt, akkor Ő betölti életünket önmagával. És ezen az úton elvezet  minket az örök életre.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, igyekszem, hogy hűségesen kövesselek téged. Segíts túllépni önmagamon! Segíts, hogy mindenről le tudjak mondani, amit előrébb helyezek nálad! Segíts, hogy ma olyan nagylelkű tudjak lenni, amennyire Te azt kéred tőlem!

Elhatározás: Szívem mélyéről imádkozom a szentmisén azért a kegyelemért, hogy meg tudjak változni abban a hibámban, ami a legjobban távol tart Istentől.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."