Regnum Christi Elmélkedés Egy döntésSzent András apostol

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Egy döntés
Szent András apostol

Evangélium:
Mt 4,18-22
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. 

Bevezető ima: Kedves Jézus, hiszem, hogy arra hívtál, hogy ma még elkötelezettebben kövesselek téged! Hiszem, hogy ebben segítesz engem; segítesz felismerni, mit is jelent ez, mik a konkrét szándékaid velem s rajtam keresztül. Szeretlek téged, ezért szeretnék minden kívánságodnak ma és a jövőben megfelelni. Kérlek, ajándékozz meg azzal, amit vársz tőlem!

Kérés: Uram, segíts emberek halászaivá lennem, itt és most!

Elmélkedés:
1. Amikor Jézus arra járt. Egy nyári délutánon történt, hogy egy pap a környékünkre látogatott. Három év leforgása alatt a két testvérem és én követtük Krisztust a papi hívatás útján. Jézus nem véletlenül járt a két testvérpár közelében. Tudatosan hívta meg ezeket a testvéreket arra, hogy emberhalászok legyenek. Mennyi minden történik az én életemben, amit Isten készít elő azzal a szándékkal, hogy segítsen egyre közelebb kerülni önmagához. És én mindenben csak a véletlent látom. Kérdezd meg Őt, mikor járt nálad utoljára?

2. Azon nyomban követték. Jézus sosem akkor hív minket, amikor az nekünk a lehető legkényelmesebb, és éppen nincs más dolgunk. Nem, éppen akkor hív, amikor az életünk leginkább zajlik, és azt a tevékenységünket végezzük, amit a legjobban tudunk; a hálónkat vetjük ki, vagy javítjuk. Látszólag egy eleve sikertelenségre ítélt szándék! De mit is akar pontosan tőlünk ilyenkor? Viszonzást vár – egy szeretetválaszt. A szeretet arról szól, kinek és minek van elsőbbsége az én életemben. Ha jobban szeretem Őt önmagamnál, azonnal követem. Ha a tevékenységeimnél és az életemnél előbbre helyezem Őt, azon nyomban követem. Milyen választ adok én ma és milyet szeretnék adni az Ő szeretetére?

3. Mindent ott hagytak. „Pro choice” – a legjobb választás – azt jelenti, ami Isten. Ő választást vár tőlünk, de egyáltalán nem közömbös számára, hogyan döntünk. Minden választás egyúttal a többi lehetőség elvetését jelenti. Valakit vagy valamit csak úgy lehet követni, ha közben mást magunk mögött hagyunk. Péter és András a hálóikat hagyták ott. Ezt csak úgy tudták megtenni, hogy Jézust látták maguk előtt. Mi ellenben sokszor megpróbáljuk úgy követni Krisztust, hogy közben ne kelljen szakítanunk a világgal, a kényelmi szolgáltatásaival és a kedvenc dolgainkkal. Azt hisszük, hogy megtarthatunk mindent. Ez nem lehetséges. Mert annak a veszélye fenyeget, hogy kényünkre és kedvünkre formázzuk a hitünket, és meghajolunk a szenvedélyeink és a világ nyomása előtt. A szeretet választást vár. A valóságos Krisztus teljes választását. Arra kér, hogy utasítsam el magamban azt, ami nem Őbenne van. Milyen tökéletes az én Krisztus-követésem?

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, hívtál, és egész nap hívsz engem. Segíts, hogy szeretetben válaszoljak, mely szeretet minden kívánságom és vágyam felett áll. Nem akarlak megvárakoztatni. Csak mutasd meg, mit kérsz tőlem. Add meg nekem a bátorságot és a nagylelkűséget, hogy teljesítsem kérésed, akármilyen áldozatot is kíván ez tőlem!

Elhatározás: Ma lemondok valamiről, ami korlátozná a házastársamra, családomra és barátaimra irányuló figyelmemet.

       

Ferenc pápa imaszándéka 2023. november hónapra:

A pápáért: Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."