Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon!Évközi huszonötödik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22
Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon! Évközi huszonötödik hét – szerda

Evangélium: Lk 9, 1-6
Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek és szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Hiszek benned Uram! Te táplálod a hitemet, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A Te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged, és szeretetedet megosszam másokkal. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kegyelmedre, és ne a világ tévhiteire hagyatkozzak!

Elmélkedés:
1. A küldetés. Krisztus minden felszerelés nélkül küldte el apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésben kellett bízniuk. Jézus minimalizálja úti felszerelésüket; azt kérte tőlük, hogy semmit ne vigyenek magukkal a legszükségesebb ruhadarabokon kívül. Hogyan tudták mégis megérinteni az embereket? Ahogyan Szent Pál, ők is megértették, hogy Isten kegyelme irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, nem pedig mindaz a felesleges limlom, amivel körülvesszük magunkat. Bennem megvan-e ez a meggyőződés? 

2. Szabadon a földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel – nem csak azáltal, amit tanít, hanem ahogyan élt. Úgy küldi barátait, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy szegényes és piszkos barlangban született, minden kényelem nélkül. Egy jászol volt az első ágya. A lehető legegyszerűbb körülmények között élt, mialatt Isten örömhírét hirdette az embereknek. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Életéből világosan láthatjuk, hogy az anyagi javak bőségének hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

3. Szabad választás. Ezek a galileai halászok egészen szabad döntésükből kezdtek el egy számukra teljesen ismeretlen feladatot. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, és ez volt minden kapaszkodójuk. Az apostolok mégis egy olyan rejtett kincset fedeztek fel, mely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs: Jézus Krisztus. Jézus és az apostolok között igen mély baráti kapcsolatnak kellett lennie, hiszen ehhez az ismeretlen és felelősségteljes küldetéshez elegendő volt a Mesternek egy rövid kérése. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok készek voltak pillanatok alatt dönteni, mert a bennük lévő „cserépedényben” olyan kincset hordoztak, amelyet mélyen vágytak mindenki számára szétosztani.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Akármilyen csodálatos is ez a teremtett világunk, össze sem hasonlítható azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Tekints, kérlek, erőfeszítéseimre, amiket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta.

Elhatározás: Ezen a héten időt fordítok arra, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és elmélyülten imádkozzak előtte.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."