Regnum Christi Elmélkedés Boldogságom forrása: ha másokat szolgálokHúsvét negyedik hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12

Boldogságom forrása: ha másokat szolgálok
Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk

Evangélium:
Jn 13,16-20
Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: »Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem.« Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor majd bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.”

Bevezető ima: Jézusom! Én Uram, én Istenem! A Te tanításod felülmúlja emberi természetemet és értelmemet. Mégis hiszem, hogy igaz a tanításod, mert Istenemnek vallak Téged. Köszönöm, hogy megmutatod az utat, ami Hozzád vezet, és ami a boldogságom útja. Beléd helyezem minden bizalmamat, és arra vágyom, hogy napról napra növekedjek a másokat szolgáló szeretetben.

Kérés: Uram, Jézus, add meg a kegyelmet, hogy szívem mélyéről vágyjak másokat szolgálni, amint Te!

Elmélkedés:
1. Szolgálni. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, emberi természetünk egyáltalán nem vágyik arra, amire Jézus tanít az Utolsó Vacsorán: hogy minden viszonzás nélkül szolgáljunk másokat. Erős bennünk a vágy, hogy azt tegyük, ami jólesik, amihez éppen kedvünk van. Milyen gyakran felfedezhetjük ezt, ha egy kis önkritikával nézünk magunkra! Az egészen apró döntésektől a legnagyobbakig – sokszor a tudatunk alatt – mondhatni, az orrunknál fogva vezet ez a motiváció. Ilyen mélyen él bennünk Istentől eltávolodott bűnös emberi természetünk! Amit a gonosz szított fel még az első emberpárban, amikor rávette őket, hogy szembeszegüljenek Istennel.  Ez az ellenszegülés hozza magával a gőgöt, ami azt sugdossa a fülünkbe: fontosabb a saját vágyam Isten igazságánál.

2. „Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.” Jézus egyértelműen, kétségbevonhatatlanul mások szolgálatát nevezi meg boldogságunk forrásának! Szabad akaratom szerint dönthetek, kinek hiszek: Istennek vagy a kísértőnek. Jézus is ezzel folytatja a következő mondatban, hogy nem mindenki talál rá a boldogságra: „Nem mindnyájatokról mondom ezt”. Isten ezt senkire sem erőlteti rá. Szabadságomban áll elutasítani a boldogság útját: Jézus példájának követését. A gonosz pedig minden tőle telhetőt megtesz, hogy rávegyen erre engem is, mint Évát és Júdást. Engedem-e neki? Mivel a kísértő soha nem adja fel, ezért az, hogy megmaradjak a másokat szolgáló szeretetben, szüntelen lelki küzdelmet jelent. Többek között emiatt is van olyan nagy szükségünk a rendszeres imádkozásra! „Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” (Lk 21,36)

3. Hűségesnek maradni a szolgálatban: kegyelem. Jézus, amikor a másokat szolgáló életről beszél, így zárja tanítását: „Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be”. A Szentlélek befogadásáról van szó, Akinek a segítsége nélkül nem vagyunk képesek arra, hogy önzetlenül szeressünk. Boldogságunk tehát egy olyan dolog, amit nem tudunk emberi erővel elérni. Ne sajnáljuk ezért az időt és fáradságot arra, hogy kérjük Istentől a másokat szolgáló szeretet kegyelmét! Vegyünk példát Jézusról, aki maga is szüntelenül imádkozott. Enélkül életünk csupán hiábavaló próbálkozás arra, hogy Jézust kövessük. Ha azonban kitartóan és valóban őszinte vágyakozással kérjük a szeretet kegyelmét, Isten egyre teljesebben meg is adja majd nekünk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus Krisztus! Segíts, hogy kövesselek Téged, aki minden embert alázatosan szolgálsz fáradhatatlanul. Lobbantsd lángra bennem a lelkesedés tüzét – hogy minden pillanatban arra vágyjak, hogy másoknak közvetítsem cselekedeteimen és viselkedésemen keresztül a Te szeretetedet.

Elhatározás: Kérem a Szentlélek erejét és világosságát, hogy az adott pillanatban nemet mondjak saját vágyaimra, és felismerjem és megtegyem azt, amit Isten vágyik tenni rajtam keresztül.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."