Regnum Christi Elmélkedés Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az IstentÉvközi tizenkilencedik hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent
Boldog XI. Ince pápa

Evangélium:
Mt 19,13-15
Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket.
Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.

Bevezető ima: Uram, Jézus, minden áldás forrása! Erősítsd meg hitemet! Bízom szeretetedben és gondviselésedben; erősítsd meg a bizalmamat! Töltsd el Önmagaddal a szívemet, hogy szeretetedet át tudjam adni másoknak, akik barátságodat és irgalmadat még nem ismerik.

Kérés: Uram, Jézus, szívek tisztasága, alakítsd szívemet a Te Szíved szerint!

Elmélkedés:
1. „Menjetek innen, gyerekek, terhemre vagytok!” Az evangéliumnak ez a szakasza Krisztusnak a házasságról és a szüzességről szóló tanítása után következik. Ahogy néhányunknál előfordul, úgy az apostolok szíve is elcsüggedt egy kicsit, és zúgolódtak a követelmények ellen, melyeket egy keresztény házasság támaszt. Ebben a pillanatban egy sereg gyereket láttak feléjük közeledni, és türelmetlenül azt mondták, mint oly sokan mások is: „Menjetek innen, gyerekek, terhemre vagytok!” De a mi Urunk nem akarta, hogy ezeket a gyerekeket - vagy bármely gyereket - ez okból bárki megszidja, legkevésbé pedig, hogy a saját apostolai tegyék ezt. Nyitott vagyok az életre? Az élet harcai és fordulatai szkeptikussá és cinikussá tettek az Egyháznak az életről és a szeretetről szóló tanításával szemben?

2. A gyerekek: Isten nagy ajándékai. Teréz anya mondta egyszer: „Amerikának nincs szüksége intelmeimre ahhoz, hogy felismerje, hogy milyen csapdába vezette a nagy nemzetet a Roe v. Wade esetében hozott döntés. (E döntés által vált az abortusz legálissá az Egyesült Államokban 1973-ban.) A terhesség megszakításához való ún. jog egy gyereket, aki minden ajándék közül a legnagyobb, tett vetélytárssá, zavaró tényezővé és teherré. Különösen az anyáknak szól a korlátlan uralom a saját, tőlük fizikailag függő fiaik és lányaik önálló élete felett. És ennek a gátlástalan hatalomnak az engedélye által sok nő van kitéve férjük vagy más partnerük jogtalan és önző követelményeinek. Az élethez való jog feltétel nélküli és nem magyarázható senkinek, a szülőknek vagy egy uralkodónak tetszése szerint sem.” Úgy tekintek minden gyerekre, mint Isten ajándékára?

3. A tisztaság értéke. Urunk többek között azért akarta megáldani a gyerekeket, hogy megőrizzék életüknek tisztaságát és ártatlanságát, melyet Ő oly nagyra értékelt. Milyen nehezünkre esik Isten akaratának szépségét meglátni életünkben, ha gondolataink nem tiszták, és cselekedeteink nem erényesek. Ha nem vagyunk erényesek, minden háború és az önzés jogosnak és szükségszerűnek tűnik fel. Vissza tudom vezetni szívem tisztátalanságára legújabb türelmetlenségemnek és másokkal szembeni barátságtalanságomnak okát? Kötelezem-e magam arra, hogy gondolataimban, kívánságaimban és tetteimben tiszta és erényes legyek? Ez a kötelezettség nem marad jutalom nélkül. „Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm Neked mai tanításodat, melyben felismerem a gyerekek és a tisztaság iránti szeretetedet. Segíts, hogy a gyerekeket ezen a világon mindig a Te ajándékodként fogadják! Add, hogy a felnőttek tanuljanak a gyermekektől, akik még önzetlenül és engedelmesen cselekszenek.

Elhatározás: Ma a világ árváiért és a tönkrement családokért akarok imádkozni, különösen azokért, akiket a legjobban elfelejtettek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."