Regnum Christi Elmélkedés Bocsánatot nyertek bűneidAdvent második hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Bocsánatot nyertek bűneid

Evangélium:
Lk 5,17-26
Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyertek bűneid!« – vagy azt: »Kelj föl és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”

Bevezető ima: Uram, Jézus Krisztus! Születésed ünnepére elő akarom készíteni szívemet. Kérlek, vezess engem, hogy el ne tévedjek az úton, amely Betlehembe vezet!

Kérés: Uram! Kérlek, ne engedd, hogy kételkedjek irgalmasságodban!

Elmélkedés:
1. …amikor látta hitüket. Krisztus rövid élete során rengeteg csodát tett. Ma éppen úgy, mint régen történnek csodák. De akkor is és ma is voltak, akik várták, várják a csodát és mégsem történik meg. Ugyanis minden csodának feltétele a hit. Hinnünk kell abban, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra. A mai emberből hiányzik a hit a csodában. Csak a megmagyarázhatót, a szemmel láthatót hiszi. Kér Istentől, miközben nem hiszi, hogy Isten mindenható, és főleg nem hiszi, hogy az Isten jó. Hiszen azért jött a földre, hogy kinyilvánítsa ezt a jóságot, ezt a szeretetet. Ezért ha csodát várunk, csodát kérünk, először vizsgáljuk meg a szándékaink tisztaságát: tudunk-e igazán hinni Isten jóságában, el tudjuk-e fogadni, ha nem olyan „alakban” érkezik a csoda, amilyenben mi elképzeljük, és nem utolsó sorban: megteszünk-e mindent, ami tőlünk telik, hogy megtörténhessék a csoda?

2. Bocsánatot nyertek bűneid. A bénát cipelő négy ember megtette a magáét, a béna maga is, hiszen Krisztus „látta a hitüket”. És minderre meg is jött a válasz. Azonban Isten nem automata, amibe ha elegendő aprópénzt (hitet) dobunk, akkor megérkezik a gyógyulás… Nem az az első reakciója, hogy „kelj fel és járj”, hanem, hogy „bocsánatot nyertek bűneid”. Az embernek ugyanis sokkal nagyobb kárt okoz a lelki, mint a testi betegség. A testi betegség, bár legtöbbször fájdalmas és kényelmetlen, lehetőség a szeretetre, a nagyobb szeretetre. Hányszor megtapasztaljuk egy betegség során, hogy az Isten mellettünk van, hogy nem hagy el, hogy bízhatunk benne, hogy felajánlva a szenvedést sok jót tehetünk... A lelki betegség, a bűn, azonban pusztulásba taszít. Ezért Krisztus először attól szabadítja meg a béna embert, ami igazán kárt okoz neki: a bűntől.

3. Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten? Az írástudók és farizeusok megbotránkoznak azon, hogy egy Názáretből jövő ember Istennel teszi magát egyenlővé. A béna meggyógyítása kisebb csodálkozást vált ki belőlük, mint a bűnök megbocsátása. Tudták ugyanis, hogy az, aki bűnöket bocsát meg, csakis Isten. Látták, de a szívük keménysége miatt nem ismerték fel. Felismerem-e Krisztust a gyóntatószékben, a bűneimet megbocsátó papban? Hiszem-e, hogy Istennek hatalma van eltörölni az eleséseimet, a gyengeségeimet? Hálát adok-e, hogy a földre jött és meghalt a bűneim bocsánatáért? Tudok-e felállni a „porból” azzal a hittel, hogy az, aki azt mondja nekem a pap által, hogy „bűneid bocsánatot nyertek, menj békével”, egy irgalmas és végtelenül szerető Isten?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy ma is szóltál hozzám. Köszönöm, hogy végtelen türelemmel minden nap biztatsz, hogy veled éljem életem minden pillanatát, hiszen az életemnek csak Veled van értelme.

Elhatározás: A következő szentgyónásban jobban figyelek arra, hogy Krisztus az, aki jelen van a pap személyében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."