Regnum Christi Elmélkedés Bizony, bizony mondom nektekA fatimai Boldogságos Szűz Mária

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
Evangélium:
Jn 16, 16-20
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.” Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: „Mi az, amit mond nekünk: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”, és „Az Atyához megyek”?” Aztán megjegyezték: „Mi az, amit mond: „egy kis idő”? Nem értjük, mit beszél!” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: „Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”? Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.” 

Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy mikor van szükségem vigasztalásra és mikor a szárazságra. Segíts, hogy mindent úgy tudjak elfogadni, mint szerető kezeid ajándékát. Ezzel az egyszerűséggel bízom rá magam gondviselésedre és irgalmasságodra.

Kérés: Uram, engedd, hogy növekedjen a beléd vetett bizalmam!

Elmélkedés:
1. Mi az, amit mond? Gyakran nem értjük, hogy mi az, amit Isten véghez szeretne vinni az életünkben. Legtöbbször olyan dolgot tesz, vagy enged meg az életünkben, aminek nem látjuk értelmét. „Miért kellett ennek pont velem megtörténnie? Hol van Isten ezekben a dolgokban?” Szeretjük, ha mindent betűről betűre elmagyaráznak nekünk. Mindent előre akarunk tudni Isten tervéről, hogy megadhassuk a végső beleegyezést. De Istennél nem így működnek a dolgok. Először azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyja el otthonát és csak később nyilatkoztatta ki Isten a tervét. Krisztus először meghívta az apostolokat, csak lassan mutatta meg nekik, hogy mindez mivel jár.

2. Bizony, bizony mondom nektek. Krisztus maga az Igazság. Őt nem lehet becsapni és Ő sem csap be minket. Pontosan tudja, hogy mit gondolnak az apostolai és azt is, hogy mire van szükségük. Tudja a megfelelő pillanatot, amikor ki kell nyilvánítania terveit. „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek”. Készen kell lennünk arra, amit mondani akar nekünk. Ehhez szükség van egy nagyfokú függetlenségre és bizalomra: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!”(Jn 14,1).

3. Az igazság örömre vezet. Mindazonáltal, ha bizakodunk, akkor Krisztus követése örömöt hoz nekünk. A belé vetett bizalmunk soha nem vezet majd vakvágányra minket. Ha Krisztustól függetlenül próbáljuk megtervezni életünket, akkor jön a félelem és a szorongás. Bajba keverjük saját magunkat. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” (Jn 15,11) Ahhoz, hogy ide eljussunk, a hit zarándokútján kell járnunk, amely segít átjutnunk a völgyeken és a sötétségen is. „Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad." (23. Zsoltár)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, olyan könnyen aggodalmaskodom, és pont ilyen könnyen bízom a saját erőmben is. Segíts, hogy minden nap egyre jobban bízzak benned! Tudom, hogy a Te utad örömre vezet, még akkor is, ha nem mindig értem meg az útirányt. 

Elhatározás: Ma köszönettel és bizalommal elfogadom mindazt a meglepetést, amelyet Isten tartogat számomra.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
A pénzügyi világ felelőseiért: 
Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."